Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων μέσω των Easpd Webinars

Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων μέσω των Easpd Webinars

Η πανδημία του Covid-19 έπληξε όλο τον κόσμο και προκάλεσε μεγάλες και απότομες αλλαγές στις ζωές μας κατά τους τελευταίους δύο μήνες. Καθ' όλο το διάστημα της δύσκολης αυτής περιόδου, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών, την συνεχή ενημέρωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών με την διεθνή κοινότητα, το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ παρακολούθησε μία σειρά εβδομαδιαίων διαδικτυακών σεμιναρίων τα οποία διοργάνωσε η EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) από τις 18 Μαρτίου έως και σήμερα.

 Τα σεμινάρια αυτά είχαν τις εξής θεματικές:

-Τις ανάγκες υγείας των ατόμων με αναπηρία κατά την διάρκεια της πανδημίας.

-Την εξασφάλιση της συνέχειας δράσης του προσωπικού στις Κοινωνικές Υπηρεσίες.

-Την προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

-Το οικονομικό αντίκτυπο της κρίσης του Κορονοιού στους Οργανισμούς παρόχων υπηρεσιών υποστήριξης σε ανθρώπους με αναπηρία.

-Την σπουδαιότητα διατήρησης της επαφής μεταξύ παρόχων Κοινωνικών Υπηρεσιών και των φροντιστών των ωφελουμένων.

-Την χρήση διαδικτυακών μέσων με σκοπό την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών.

-Την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο δεοντολογικών διαδικασιών.

-Την επανεκκίνηση των υπηρεσιών υποστήριξης κατά την άρση των κανόνων περιορισμού.

-Τις δημιουργικές λύσεις με σκοπό τη διατήρηση της κοινωνικής επαφής.

Μέσα από την παρακολούθηση των ανωτέρω, είχαμε την ευκαιρία συμμετοχής σε έναν ανοιχτό διάλογο με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες ανά τον κόσμο. Μοιραστήκαμε γνώσεις, εμπειρίες, προβληματισμούς και προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.