Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
Smart4All - Κόμβος για ενίσχυση ψηφιοποίησης μικρών επιχειρήσεων

Έργο «SMART4ALL» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Horizon 2020»

 Το «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»  συμμετέχει στο διακρατικό πρόγραμμα  «Smart4All» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Horizon 2020». Σκοπός του προγράμματος είναι η διασύνδεση επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων και άλλων παρόχων εκπαίδευσης με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιοποίησης τομέων όπως η γεωργία, οι μεταφορές/μετακινήσεις, το περιβάλλον κλπ.

 Οι ομάδες στόχοι του έργου είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κεντρικής, Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης από γεωγραφικές περιοχές που υποεκπροσωπούνται στα Ευρωπαϊκά σχήματα χρηματοδότησης και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κόμβους ψηφιακής καινοτομίας. Σκοπός είναι το SMART4ALL ως κόμβος να ενισχύσει τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή τους μεταρρύθμιση. Ακόμη, ΜΚΟ, ιδρύματα και πάροχοι υπηρεσιών θα συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Τέλος, θα διασφαλιστεί πως η καινοτομία και η τεχνολογία που θα αναπτυχθούν θα έχουν το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

 Την ηγεσία του προγράμματος έχει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Από την Ελλάδα, εκτός από το «Μαργαρίτα», συμμετέχουν επίσης οι φορείς «Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.», «Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Διατροφής REZOS BRANDS» και « Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Συμμετέχουν  επίσης φορείς από Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Αλβανία, Ουγγαρία, Σερβία, Κύπρο, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, Κόσοβο, Σλοβενία.