Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
Ατελιέ Εικαστικών Τεχνών

Ατελιέ Εικαστικών Τεχνών

Η τέχνη στο ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ως οριζόντιο στοιχείο στη λειτουργία του οργανισμού, είναι ένα ολιστικό σχέδιο που περιλαμβάνει εκπαίδευση, έκφραση, δημιουργική απασχόληση και επαγγελματικές προοπτικές.

Η επαφή με την τέχνη βοηθά τους ωφελούμενούς μας να νιώσουν ελεύθεροι, να βιώσουν μεγάλη άσκηση ελευθερίας, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον αυτοπροσδιορισμό και την αυτονομία τους.

Το Ατελιέ Εικαστικών Τεχνών του ΕΕΑ Μαργαρίτα λειτουργεί με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις μεθοδολογίες και τις καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει, να προσφέρει το δημιουργικό πλαίσιο και τα μέσα, ώστε οι ωφελούμενοι να διαμορφώσουν την καλλιτεχνική τους ταυτότητα και να διεκδικήσουν καλλιτεχνικά δικαιώματα στον χώρο της τέχνης.

Το Ατελιέ προσφέρει:

  • Θεωρητική εκπαίδευση στη Θεωρία και την Ιστορία της Τέχνης σε μορφή easy-to-read.
  • Πρακτική εκπαίδευση στις βασικές αρχές εικαστικών τεχνών και τεχνικών.
  • Γνωριμία με εύρος υλικών και τη χρήση τους.
  • Καλλιτεχνική ατμόσφαιρα, ερεθίσματα και χρόνο για ασκήσεις, δοκιμές και δημιουργικότητα  ώστε να ενισχυθεί η έκφραση και η καλλιτεχνική κλίση.