Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020
Οι κοινωνικές υπηρεσίες γίνονται ψηφιακές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Οι κοινωνικές υπηρεσίες γίνονται ψηφιακές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

EASP PRESS RELEASE -Social services go digital during COVID-19 pandemic