Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Παράγοντες επιτυχίας στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης έχει επηρεάσει και θα συνεχίσει να επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, εργασία και ευημερία. Για να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης, υπάρχει ανάγκη να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα.

Δεδομένου ότι η ψηφιοποίηση είναι ένα οριζόντιο πολιτικό θέμα, πρέπει να υιοθετηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς φορείς. Κυβερνήσεις, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί και ΜΚΟ θα πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων εντοπίζοντας βέλτιστες πρακτικές και εφαρμόζοντας στοχευμένες δράσεις. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του τομέα εκπαίδευσης και του τομέα εργασίας, για να διασφαλιστεί ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ενημερωμένα με τις νέες ψηφιακές εξελίξεις.

Η κοινοπραξία ENTELIS+ δημιούργησε μια λίστα με παράγοντες επιτυχίας για το πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ισχυρή συνεργασία για να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα. Δείτε τη λίστα εδώ https://entelisplus.entelis.net/resources/ !