Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021
Erasmus-BYOD-Webinar

Πρόγραμμα Erasmus + BYODWebinar εφαρμογών επικοινωνίας

Το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και οι εταίροι του, προχωρούν τις εργασίες στο πρόγραμμα Erasmus + ”BYOD (Bring Your Own Device) – Μία Εκπαιδευτική Μέθοδος που οδηγεί στη βελτίωση της Απασχολησιμότητας Ενηλίκων με Νοητική Αναπηρία”. Στο πρόγραμμα αυτό, εκπαιδευτές, γονείς και εθελοντές, μαθαίνουν πώς να υποστηρίζουν τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία στο να χρησιμοποιούν την τεχνολογία κινητών συσκευών, ώστε να βρουν κάποια εργασία ή να διατηρήσουν την εργασία τους.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα πρώτα webinar, που αφορούσαν στην αξιοποίηση εφαρμογών επικοινωνίας. Το πρώτο webinar (μία συνάντηση) απευθυνόταν σε επαγγελματίες που υποστηρίζουν ανθρώπους με νοητική αναπηρία, και το δεύτερο (τέσσερις συναντήσεις) απευθυνόταν σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Ευχαριστούμε θερμά το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ». Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους εκπαιδευτές πάνω σε καλές πρακτικές και εμπειρίες. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στην εκπαίδευση των ωφελουμένων με νοητική αναπηρία στις σχετικές εφαρμογές, αλλά και να μάθουμε από αυτούς για το πώς είδαν τη χρήση των εφαρμογών επικοινωνίας στους πολλούς μήνες της πανδημίας.

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://bit.ly/3jGi3f2 μπορείτε να κάνετε λήψη των παρουσιάσεων που χρησιμοποιήθηκαν (σε PDF ή PowerPoint). Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν.