Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θέσεων ΚΔΗΦ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» λειτουργώντας ως δικαιούχος  της πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ)5002467, κάνει γνωστό ότι για την κάλυψη  πέντε (5) κενών θέσεων δυνητικά ωφελούμενων.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι» ) να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  παροχής υπηρεσιών Διημέρευσης - Ημερήσιας φροντίδας στις εγκαταστάσεις του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στη Νέα Πεντέλη, οδός Μεσολογγίου 4-6 και Ραιδεστού 7-9.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται στη Γραμματεία του Ε.Ε.Α «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» από την Πέμπτη 18/11/2021  έως και την Πέμπτη 25/11/2021  και ώρες  10:00πμ-13:00μμ.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση, η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Πρόσκληση

Αίτηση Συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση