Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

σε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

στην Τέχνη της Υφαντικής

 

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» και το Ι.Π.Α.Π. «Θεοτόκος», καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην τέχνη της Υφαντικής να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά δεκαπέντε (15) θέσεις εκπαιδευομένων μέχρι και τις 30/09/2021.

Το Πρόγραμμα διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 (Εκπαίδευση Ενηλίκων) με τίτλο “Threads crossing the wrap (CROSSWARP)”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Στόχοι του Προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να αναπτύξει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν στην υφαντική και να καλλιεργήσει σε αυτούς/ες δεξιότητες απαραίτητες για τη χρήση του αργαλειού, την κατασκευή υφαντών και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο δυνητικής επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσβλέπει να συμβάλει στην αναβίωση και διατήρηση της παράδοσης της τέχνης του αργαλειού και της διάδοσής της στο γενικό πληθυσμό και ιδιαίτερα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

 Πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην αναλυτική προκήρυξη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γεώργιο Δερμιτζόγλου στο email crosswarp@hua.gr ή στο τηλέφωνο 6940203244,  ώρες  10.00-13.30 (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://crosswarp.hua.gr