Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022
Θέση εργασίας Λογοθεραπευτή/τριας


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης Λογοθεραπευτη/τριας, με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, μερικής απασχόλησης.

 

Η θέση περιλαμβάνει:

 • Υλοποίηση έρευνας σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται με ανθρώπους με νοητική αναπηρία
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού εγχειριδίου και υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης για τους παραπάνω επαγγελματίες, με στόχο τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους, στο πλαίσιο της εργασίας τους με ανθρώπους με νοητική αναπηρία
 • Εκπαίδευση των παραπάνω επαγγελματιών, με στόχο τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους, στο πλαίσιο της εργασίας τους με ανθρώπους με νοητική αναπηρία
 • Αξιολόγηση των ωφελούμενων (έφηβοι, νέοι και νέες με νοητική αναπηρία) και θεραπευτική παρέμβαση

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 • Τίτλος σπουδών λογοθεραπείας της ημεδαπής, ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE). Εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης
 • Προηγούμενη τριετής συναφής επαγγελματική εμπειρία
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Δεξιότητες οργάνωσης, συντονισμού και συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
 • Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός συναφής τίτλος σπουδών
 • Γνώση δημιουργίας πολυμεσικού υλικού, επεξεργασία εικόνας, βίντεο

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»,  e-mail: secretariat@eeamargarita.gr, έως τις 18 Απριλίου 2022