Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021
Το εκπαιδευτικό υλικό του ENTELIS+ κυκλοφόρησε

Αυτή την εβδομάδα, οι εταίροι της κοινοπραξίας ENTELIS+ κυκλοφόρησαν την τελική έκδοση των εκπαιδευτικών ενοτήτων για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Είναι μια σειρά εγχειριδίων στα αγγλικά μετά την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στην Ιταλία, την Αυστρία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα. Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού υλικού του έργου είναι να βοηθήσει τους παρόχους κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης, τους ειδικούς προσβασιμότητας και υποστηρικτικής τεχνολογίας, το διδακτικό προσωπικό κ.λπ. να παρέχουν την υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης που είναι εύκολα προσβάσιμη σε όλους τους μαθητές, καθοδηγώντας τους σωστά καθ’όλη την διάρκεια, από την προετοιμασία της εκπαίδευσης μέχρι την ίδια την υλοποίηση.

 

Όσον αφορά τη δομή, οι ενότητες αποτελούνται από τα παρακάτω κεφάλαια:

 • Για Εκπαιδευτές-
  • Το Εγχειρίδιο ENTELIS+ για τους εκπαιδευτές θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές του ENTELIS+ να παρέχουν την υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης που είναι εύκολα προσβάσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες, καθοδηγώντας τους για όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν από το στάδιο της προετοιμασίας μέχρι την ίδια την εκπαίδευση.
  • Οδηγός χρήσης για τον τρόπο χρήσης των εκπαιδευτικών ενοτήτων.
  • ENTELIS+ Εκπαιδευτικές Ενότητες
   • Βασικό επίπεδο: Εισαγωγή στην προσβασιμότητα
   • Βασικό επίπεδο: Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
   • Ανώτερο επίπεδο: Υποστηρικτική Τεχνολογία (ΥΤ)
   • Ανώτερο επίπεδο: Δημιουργία προσβάσιμων πόρων για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης
   • Ανώτερο επίπεδο: Σχέδιο δράσης για την επαγγελματική ανάπτυξη στην προσβασιμότητα των ΤΠΣ
 • Για τους συμμετέχοντες- οι οποίοι έχουν τις δικές τους εκπαιδευτικές ενότητες για την ψηφιακή μάθηση και προσβασιμότητα (βασικό και ανώτερο επίπεδο) και οδηγίες χρήσης.

 

Οι ενότητες  έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτες για τον εκπαιδευτικό οργανισμό που υλοποιεί το πρόγραμμα. Η έναρξη της πανδημίας COVID-19 και η αβεβαιότητα σχετικά με την πιθανότητα διεξαγωγής μαθημάτων πρόσωπο με πρόσωπο στο εγγύς μέλλον σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει τώρα να προσαρμόζεται σε διαφορετικές ρυθμίσεις, τόσο online όσο και offline.

Για να έχετε πρόσβαση στην τελική έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού επισκεφτείτε το παρακάτω σύνδεσμο:  https://entelisplus.entelis.net/results/

 

Επιπλέον, οι συνεργάτες του ENTELIS+ θα κυκλοφορήσουν την αγγλική έκδοση σε 4 εκδόσεις μεταφρασμένες στα ιρλανδικά αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά και γερμανικά του εκπαιδευτικού υλικού και όλων των χρήσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλο το υλικό πατήστε εδώ:  https://entelisplus.entelis.net/results/

#RightToConnectNow #ENTELIS+