Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021
Το νέο ενημερωτικό δελτίο ENTELIS+

Η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, μαθαίνουμε, παραμένουμε συνδεδεμένοι και εργαζόμαστε στην κοινωνία. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για όλους ώστε να συμμετάσχουν σε διαφορετικούς τομείς της ζωής και η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε ατελείωτες νέες δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης για τους ανθρώπους.

Ωστόσο, το ψηφιακό χάσμα μεταξύ εκείνων που επωφελούνται από αυτές τις ψηφιακές ευκαιρίες που προσφέρει η σύγχρονη κοινωνία και εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση, αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Αυτό το κενό επηρέασε ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρίες όλων των ηλικιών και τους ηλικιωμένους. Οι λόγοι για αυτήν την ψηφιακή ανισότητα μπορούν να αποδοθούν στην ελλιπή πρόσβαση, στις χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες και στην έλλειψη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να επιτευχθεί μια κατάσταση πλήρους ένταξης, απαιτείται περισσότερη καινοτομία για τη διεύρυνση του πεδίου παροχής της υποστήριξης και, ταυτόχρονα, τα υπάρχοντα συστήματα υποστήριξης θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να ενσωματώσουν πλήρως την προσέγγιση που περιγράφεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατά τη συλλογή πληροφοριών και την ανάλυση προηγμένης έρευνας σχετικά με τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων και της προσβασιμότητας στις ΤΠΕ, οι εταίροι του Entelis+ έχουν δημοσιεύσει τρία νέα ενημερωτικά δελτία! Αυτά τα ενημερωτικά δελτία εξετάζουν τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων στις ζωές των ανθρώπων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, τον ρόλο της προσβασιμότητας των ΤΠΕ στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και τον αντίκτυπο της προσβασιμότητας στην παροχή υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη προσβάσιμων ψηφιακών δεξιοτήτων στους ανθρώπους με αναπηρία και ηλικιωμένους βοηθά στην προώθηση της συμμετοχικής εκπαίδευσης, στην δημιουργία ενεργών πολιτών και στη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας και της επαγγελματικής απασχολησιμότητας. Επιπλέον, τα ενημερωτικά δελτία επισημαίνουν διάφορες πρωτοβουλίες ως καλές πρακτικές για τη βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας και την ανάλυση βασικών αναγκών κατάρτισης στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ευρήματα μας; Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα ενημερωτικά δελτία που είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Γερμανικά στον ιστότοπο του ENTELIS+ !