Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021
Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στοχεύοντας στην ανάπτυξη του δικτύου του, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και την δημιουργία καινοτομίας στις υπηρεσίες που παρέχει, συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Οι θεματικές στις οποίες εστιάζουμε είναι:

  • Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων & Αυτοσυνηγορία
  • Τεχνολογία
  • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
  • Τέχνη, Αθλητισμός και άλλες Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
  • Αυτόνομη Διαβίωση
  • Υποστηριζόμενη Εργασία

Τα τελευταία τρία χρόνια, η ομάδα του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ έχει αναλάβει συνολικά 21 Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα, δημιουργώντας συνεργασίες με φορείς απ’ όλο τον κόσμο. Τα έργα, τα οποία διεκπεραιώνονται από όλη την ομάδα του φορέα μας και με την ενεργή συμμετοχή των ωφελουμένων μας, παρέχουν χρήσιμο υλικό και καινοτόμες εμπειρίες για τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία, αλλά και τους επαγγελματίες του χώρου.

Εξίσου σημαντική είναι και η ευκαιρία που δίνεται στην ομάδα του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, να πραγματοποιεί πολλά ευρωπαϊκά ταξίδια, στο πλαίσιο των προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχουν τόσο επαγγελματίες του φορέα μας όσο και οι ωφελούμενοι αποκομίζοντας μοναδικές εμπειρίες, και νέες γνώσεις.

Μέσω των προγραμμάτων οι επαγγελματίες του φορέα μας, καταφέρνουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους ως προς τις προαναφερθείσες θεματικές αλλά και να αναδείξουν την μακρόχρονη εμπειρία τους, συνεισφέροντας ενεργά στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με νοητική αναπηρία.

Στόχος μας είναι η συμμετοχή σε ακόμη περισσότερες θεματικές  και επιστημονικές έρευνες, σε άμεση συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και η διάδοση του παραχθέντος υλικού, ώστε να επωφεληθούν οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στις παρακάτω αφίσες μπορείτε να δείτε όλα τα προγράμματα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να σκανάρετε το QR code!

        

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα μας τα Νέα