Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020
Σχεδιασμός Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης

Σχεδιασμός Στρατηγικής και Πλάνο Δράσης Αποϊδρυματοποίησης

 

Η EASPD στηρίζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχεδιασμό της στρατηγικής για την Αποϊδρυματοποίηση και του Πλάνου Δράσης γι’ αυτήν και έχει οργανώσει και υλοποιήσει διαδικασίες οργανωμένου διαλόγου για το θέμα το τελευταίο δεκάμηνο.

 

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, εκπροσωπούμενο σε αυτή την φάση από τον Καθηγητή Χ. Ασημόπουλο και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ι. Μπίστα, συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία αυτή από την αρχή της συζήτησης που ξεκίνησε στις  5 Φεβρουαρίου 2020.

Επίσης, εισέφερε στην ανοιχτή συζήτηση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να τεθούν οι προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης στις 22 Σεπτεμβρίου.

Από τις 21 Οκτωβρίου, εκπροσωπώντας το νεοσυσταθέν Δίκτυο Παρόχων Υπηρεσιών Πρόνοιας, με τον διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ», συμμετείχε  ενεργά στην ομάδα εργασίας αναφορικά με το Πλάνο Δράσης που αφορά τους ενηλίκους με αναπηρία.

Στόχος της εμπλοκής του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είναι να αναδειχτούν καλές πρακτικές και να μεταφερθεί η τεχνογνωσία που διαθέτει ο χώρος μας αλλά και η εμπειρία που προέρχεται από ανάλογες διαδικασίες στο παρελθόν στον χώρο της Ψυχικής Υγείας.

Την ομάδα εργασίας συντόνισε η EASPD και συμμετείχαν:

  • Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας
  • Η ΕΣΑΜΕΑ
  • Το i-living
  • To ΔΙΚΤΥΟ

 

Η παρούσα φάση ολοκληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου, ενώ έχει προγραμματιστεί η επόμενη  φάση διαβούλευσης για τις 26 Νοεμβρίου 2020.

Στις τηλεδιασκέψεις του Οκτωβρίου, αναδείξαμε την ανάγκη για Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την Αποϊδρυματοποίηση, που βασιζόμενο στην ειλημμένη πολιτική απόφαση για το θέμα, να διαμορφώνει τα εργαλεία εκείνα που θα επιτρέψουν την συντεταγμένη μεταρρύθμιση στον χώρο. Επίσης παρουσιάσαμε καλές πρακτικές και την δυνατότητα σε αυτή την διαδικασία να εμπλακούν φορείς από τον χώρο που εκπροσωπούμε οι οποίοι έχουν την εμπειρία να οργανώσουν και υλοποιήσουν σχετικές δράσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού, ευαισθητοποίησης της Κοινότητας, ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημέρας και Στεγαστικών Δομών.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα μας τα Νέα