Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων και Επιλαχόντων

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» σε συνέχεια της υπ ́αριθμ 229/20.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη 5 θέσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης-υποέργου «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» MIS (ΟΠΣ) 5002467, αφού έλαβε υπόψη τις αιτήσεις των ωφελούμενων/γονέων/κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών, την ανακοίνωση της 30/10/2020 των προσωρινών αποτελεσμάτων, ανακοινώνει τον παρακάτω Οριστικό πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων.

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων και Επιλαχόντων