Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020
Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 229/20.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης-υποέργου «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» MIS (ΟΠΣ) 5002467, αφού έλαβε υπ΄όψιν τις αιτήσεις των ωφελούμενων/γονέων/κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών, ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων