Τρίτη, 10 Μαΐου 2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος προγράμματος FORESEE-Call for tenders αναζητά ερευνητή/ερευνητική ομάδα για την παρουσίαση μελέτης σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Η μελέτη θα παρουσιαστεί στην διακρατική συνάντηση που διοργανώνεται στην Αθήνα, στις 2 και 3 Ιουνίου στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματοςFORESEE, όπου  θα συμμετέχουν φορείς κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα και εταίροι του προγράμματος από την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα FORESEE,  είναι το νεότερο από μία σειρά προγραμμάτων (PESSIS and DialogueS), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG EMPLOYMENT) και συμμετέχουν σε αυτό 13 εταίροι από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Εστιάζει στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων κοινωνικού διαλόγου, στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην βελτίωση της ελκυστικότητας αυτού του τομέα  στην χώρα μας.

Η συνάντηση στην Αθήνα, σκοπεύει στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στα οφέλη του κοινωνικού διαλόγου, στην παρουσίαση ορθών πρακτικών και χρήσιμων εργαλείων για την ενδυνάμωση των ικανοτήτων στον κοινωνικό διάλογο θεσμικά κατοχυρωμένων φορέων.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 18/05/2022

Περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο e-mail secretariat@eeamargarita.gr