Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023
Θέση Εργασίας - Εργοθεραπευτής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

 

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργοθεραπευτη/τριας

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο Εργοθεραπείας ή Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο του εξωτερικού, συνοδευόμενου από πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE)
  • Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

  • Ικανότητα σχεδιασμού προγράμματος παρέμβασης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο
  • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
  • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια δημόσιου λόγου

Διαδικασία Αξιολόγησης

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία ατομικής συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» e-mail   secretariat@eeamargarita.gr, έως 31 Μαρτίου 2023.