Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022
Θέση Εργασίας - Βοηθός Νοσηλευτή - Νοσηλευτής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης Βοηθού Νοσηλευτή/τριας ή Νοσηλευτή/τριας, με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

 Απαραίτητα Προσόντα:

  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή ή Νοσηλευτή
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE)
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

 Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

  • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
  • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης

 Διαδικασία Αξιολόγησης:

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία ατομικής συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Πτυχίο/Δίπλωμα, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» e-mail: secretariat@eeamargarita.gr, το αργότερο έως 15 Νοεμβρίου 2022.