ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ - ΣΠΟΤ

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014 05:39

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» ιδρύθηκε το 1979 με την πρωτοβουλία μιας μητέρας παιδιού με αναπηρία. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και είναι αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο.

Το ΕΕΑ «Μαργαρίτα» προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση σε προστατευμένα εργαστήρια για άτομα με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση. Στα δώδεκα εργαστήρια του Κέντρου μας, οι σπουδαστές εξασκούνται στις δεξιότητες ζωής (π.χ. μαγειρική, κυκλοφοριακή αγωγή κ.α.), σε γενικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. συνέπεια, ωράριο, παραγωγικότητα, συνεργατικότητα κ.α) και σε ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. χρήση μηχανημάτων και εργαλείων, δημιουργικότητα κ.α.).

Το ΕΕΑ «Μαργαρίτα» απευθύνεται σε νέους με νοητική υστέρηση ηλικίας μεταξύ 14 έως 25 ετών. Επίσης, ενήλικοι με νοητική υστέρηση έως 35 ετών, που επιθυμούν να εργαστούν στην ανοικτή αγορά, μπορούν να ενταχθούν σε διετές πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση.

Η εισαγωγή στα προγράμματα του Κέντρου γίνεται μετά από αξιολόγηση από διεπιστημονική ομάδα, που αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Επικοινωνία με το ΕΕΑ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ"

Τηλ.: 210 61 38 150 / 210 61 33 481

Media