Είμαστε μέλος

  • Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΜΕΛΕΔΩΝΗ»
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας «ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε»
  • Μέλος του ARFIE (Association de Recherche et de Formation sur l’Insertion en Europe)