Οι πιστοποιήσεις μας

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είναι:

  • Αναγνωρισμένο ως "Ειδικώς Φιλανθρωπικό Σωματείο" με την 1395/23-10-78 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 539/17-10-78).
  • Ενταγμένος Φορέας στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αριθμό: 009111ΦΑΤ11098030Ο0100 και με εποπτεία από το Υπουργείο Εργασίας.
  • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης ΑμεΑ.
  • Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ, κωδικός: 8485-06).