ΕΣΠΑ 2014 / 2020 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 15:06

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002467

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

** ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ **

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα θα βρείτε την πρόσκληση, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση που αφορούν το πρόγραμμα.
Σας παρακαλούμε όπως τα κοινοποιήσετε στις
αρμόδιες υπηρεσίες σας.

** Για πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 8044812 **
Με την κα Αγραπίδη Ανδριάνα
(Κοινωνική Υπηρεσία), ή
την κα Μαγαζιώτου Ελένη (Γραμματεία).

** ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ **

1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΔΗΦ

2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΔΗΦ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΔΗΦ

 4) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ