Συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς

Το «Μαργαρίτα» είναι πλαίσιο πρακτικής άσκησης φοιτητών - σπουδαστών και συνεργάζεται με τα αντίστοιχα κρατικά και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα:

  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • ΦΠΨ
  • ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας
  • ΤΕΙ Εργοθεραπείας