Εκπαίδευση στην Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, απαντώντας σε μια σημαντική ανάγκη των νέων του και των οικογενειών τους, λειτούργησε για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2013, πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Υποστηριζόμενη Διαβίωση.

Σε ιδιόκτητο, πλήρως ανακαινισμένο και προσαρμοσμένο διαμέρισμα στο Παγκράτι, εκπαιδευτήκαν δυο τετραμελείς ομάδες. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε 14 συναντήσεις ανά ομάδα, τα Σαββατοκύριακα σε δεκαπενθήμερη βάση. Το πρόγραμμα στελεχώθηκε από εξειδικευμένο προσωπικό με 24ωρη κάλυψη σε βάρδιες.

Η προσέγγιση ήταν ολιστική και περιελάμβανε λειτουργία ομάδας γονέων, ομάδας υποστηριζόμενων και εποπτεία προσωπικού. Την ευθύνη του προγράμματος είχε εξωτερικός συνεργάτης του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ.

Στόχος του προγράμματος ήταν  η επίτευξη της προσωπικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε λειτουργικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο καθώς και η κατάκτηση του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού αυτονομίας τους στην προοπτική της αυτόνομης διαβίωσης. Ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες και τις επιθυμίες των υποστηριζόμενων, δημιούργησε κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, το οποίο συντέλεσε στη προαγωγή της υπευθυνότητας και της συμμετοχής στην οργάνωση της καθημερινότητάς τους.

Ζώντας μέσα στην κοινότητα και την καρδιά της πόλης, οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε εξωτερικά προγράμματα (ψώνια, διασκέδαση, κ.ά.), τα οποία τους πρόσφεραν καινούργιες εμπειρίες, τις ευκαιρίες να πραγματοποιήσουν επιθυμίες και να συμμετέχουν ισότιμα στα δρώμενα της  πόλης.

Σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης αφορούσε στη ζωή μέσα στο διαμέρισμα ώστε να επιτευχθεί η αρμονική συμβίωση. Έχοντας ως κύριο μέλημα την συμμετοχή των υποστηριζόμενων σε κάθε απόφαση που αφορά τη ζωή τους, τέθηκαν  εξατομικευμένοι και ομαδικοί στόχοι. Διερευνήθηκαν οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες του κάθε μέλους, και έτσι εμπλουτίστηκαν και αναπτύχθηκαν οι δεξιότητες τους.

Η απομάκρυνση από το προστατευμένο οικογενειακό περιβάλλον και η συγκατοίκηση με συνομηλίκους, συνετέλεσε σημαντικά στην συναισθηματική ωρίμανση που απαιτείται για την ομαλή ένταξη σε μια μόνιμη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Στόχος του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, είναι το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Υποστηριζόμενη Διαβίωση, να δώσει την δυνατότητα σε όσο το δυνατό περισσότερους νέους και νέες του, να αποκτήσουν τα εφόδια για ένα επόμενο βήμα  προς την αυτονομία τους.