Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
CROSSWARP-Αναγέννηση της τέχνης της Υφαντικής

Πρόγραμμα:  Threads Crossing the Warp «CROSSWARP»

Καινοτομία-Αναγέννηση της παραδοσιακής τέχνης της Υφαντικής στον σύγχρονο κόσμο

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Ελλάδα συμμετέχει στο διακρατικό πρόγραμμα «CROSSWARP:  Καινοτομία-Αναγέννηση της παραδοσιακής τέχνης της Υφαντικής στον σύγχρονο κόσμο». Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει το  αντικείμενο της Υφαντικής, τόσο σε   βάθος (εκπαίδευση, ενσωμάτωση ανθρώπων με νοητική αναπηρία, παραγωγή), όσο και σε εύρος (διάχυση πληροφορίας-γνώσης/ενημέρωση, δημιουργία κόμβων με εκπαιδευτικό και παραγωγικό χαρακτήρα σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, και μίας ανοικτής σε όλους ψηφιακής πλατφόρμας με εκπαιδευτικό υλικό).

Συνδέει το παρελθόν με το μέλλον προσπαθώντας να συμβάλλει:

  • στην αναγέννηση μιας παραδοσιακής τέχνης στον σύγχρονο κόσμο και
  • στον σχεδιασμό κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για ανθρώπους με νοητική αναπηρία ή άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού

Σε ένα δεύτερο επίπεδο το πρόγραμμα στοχεύει να παράσχει το εκπαιδευτικό υλικό και την εξειδίκευση σε ανθρώπους που θα ήθελαν να οργανώσουν εργαστήρια κατάρτισης στην Υφαντική.

Την ηγεσία του προγράμματος έχει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Ελλάδα) και συμμετέχουν οι Complexul National Muzeal ASTRA (Ρουμανία), Confederacion Galeca de Persoas con Discapacidade (COGAMI), (Ισπανία), FUNDACAO AFID Diferenca (Πορτογαλία), ΙΠΑΠ ΘΕΟΤΟΚΟΣ (Ελλάδα), U.E.T. SHPK (Αλβανία).