Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
Πρόγραμμα Υφαντικής CROSSWARP

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ συμμετέχει στο Διακρατικό Πρόγραμμα «CROSSWARP: Καινοτομία-Αναγέννηση της παραδοσιακής τέχνης της Υφαντικής στον σύγχρονο κόσμο». Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει το αντικείμενο της Υφαντικής, τόσο σε βάθος (εκπαίδευση, ενσωμάτωση ανθρώπων με νοητική αναπηρία, παραγωγή), όσο και σε εύρος (διάχυση πληροφορίας-γνώσης/ενημέρωση, ανοικτή σε όλους ψηφιακή πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό).

Το Πρόγραμμα που υλοποιείται στο Πλαίσιο του ERASΜUS+ βρίσκεται στη φάση δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού και των αντίστοιχων εγχειριδίων για τους εκπαιδευόμενους. Σύμφωνα με το ανανεωμένο/τροποποιημένο λόγω COVID χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, η δια ζώσης εκπαίδευση στην Υφαντική θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2021, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Θα προηγηθεί σχετική ανακοίνωση για την προσέλκυση ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει αναπτυχθεί πολύ στενή και αποδοτική συνεργασία με την αντίστοιχη ομάδα έργου από το ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ. Την ηγεσία του προγράμματος έχει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Ελλάδα). Συμμετέχουν επίσης φορείς από Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αλβανία.