Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων

 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της Πρόσκλησης 218/02.07.2021

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα σε συνέχεια της υπ΄αριθμ 218/02.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη 3 θέσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης-υποέργου «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» MIS (ΟΠΣ) 5002467, αφού έλαβε υπ΄όψιν τις αιτήσεις των ωφελούμενων/γονέων/κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών, την ανακοίνωση της 20/07/2021 των προσωρινών αποτελεσμάτων,  ανακοινώνει τον παρακάτω Οριστικό πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων

 

Ο ωφελούμενος ή οι γονείς /κηδεμόνες/δικαστικοί συμπαραστάτες, του οποίου ο αριθμός πρωτοκόλλου τους συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης θα πρέπει να προσέλθουν στον Φορέα για την εγγραφή τους έως την 9η Σεπτεμβρίου 2021 10:00-13:00 μ.μ.