Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021
Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες

Η Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες για το έτος 2020, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4488/17 είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αρχής https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.reports.835894