Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021
European Network of Cultural Centers

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το ΕΕΑ Μαργαρίτα έγινε μέλος του European Network of Cultural Centers!

Με έδρα το Βέλγιο, το ENCC ενώνει τοπικά, περιφερειακά και εθνικά δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπώντας πάνω από 5.000 πολιτιστικά κέντρα σε 27 χώρες.

Όλα τα μέλη του ENCC δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα και έχουν τις ίδιες αξίες:

- Πολιτιστική ισότητα

- Διαπολιτισμικότητα

- Πολιτιστικός εκδημοκρατισμός

- Ενεργός πολίτης μέσω της συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες

 Με την ένταξή τους στο ENCC, όλοι είναι πρόθυμοι να δικτυωθούν, καθώς και να ανταλλάξουν πληροφορίες, γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές με τα άλλα μέλη.

Η προτεραιότητα ENCC είναι να ενδυναμώσει τα περισσότερα από 5.000 πολιτιστικά κέντρα που εκπροσωπεί, καθώς και τις κοινότητές τους μέσω δράσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη δικτύωση και την υπεράσπιση.

Δείτε την παρουσίαση του Μαργαρίτα, ως μέλος του δικτύου στο σύνδεσμο:

https://encc.eu/network/members/vocational-training-center-margarita