Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021
Θέση Εργασίας - Υπεύθυνος Έργου

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ αναζητά άτομο για την κάλυψη θέσης "Υπεύθυνος Έργου"

Ο υποψήφιος/υποψήφια θα ενταχθεί σε  μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών.

Στα καθήκοντα μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου στο πλαίσιο διαχείρισης και υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων
 • Διαχείριση και επίβλεψη υπαρχόντων έργων(Erasmus+, Horizon2020, κ.α.)
 • Συμμετοχή σε Συναντήσεις Εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Σύνταξη και υποβολή προτάσεων
 • Επίβλεψη οικονομικού και φυσικού αντικειμένου 
 • Διασφάλιση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων και φακέλων
 • Αναζήτηση νέων ευκαιριών από διεθνείς μηχανισμούς χρηματοδότησης
 • Ωρίμανση και προετοιμασία νέων προτάσεων προς τις χρηματοδοτικές αρχές

Απαραίτητα Προσόντα

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ελληνικού ή ξένου εκπαιδευτικού ιδρύματος
 • Δυνατότητα μετακίνησης για συναντήσεις εργασίας στο εξωτερικό
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή – MS Office. Εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων Google Workspace καθώς και εργαλείων τηλεδιάσκεψης. Γνώση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών διαχείρισης έργων και ροής εργασιών (Gantt κ.ά.).
 • Οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία και τήρηση αυστηρών προθεσμιών.
 • Άριστη γνώση του ευρωπαϊκού πλαισίου προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη συγγραφή και στην υλοποίηση έργων Erasmus+ (επιθυμητό)
 • Γνώση δημιουργίας & διαχείρισης ιστοσελίδων σε wordpress (επιθυμητό)
 • Γνώση δημιουργίας πολυμεσικού υλικού (επεξεργασία εικόνας, βίντεο, animation κ.α.-επιθυμητό)
 • Γνώση άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας (επιθυμητό)
 • Γνώσεις Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (επιθυμητό)

Λήξη προθεσμίας υποβολής βιογραφικών: 15 Νοεμβρίου 2021

Επικοινωνία: Research.Development@EeaMargarita.gr