Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
Ενίσχυση συστημάτων υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Τα άτομα με νοητική αναπηρία χρειάζονται καλύτερη προστασία κατά τη διάρκεια πανδημίας

Η πανδημία έχει επηρεάσει δυσανάλογα τα άτομα με προβλήματα πνευματικής και ψυχικής υγείας. Έχει επιδεινώσει τις διακρίσεις εις βάρος τους, αποκαλύπτοντας ελαττώματα στα συστήματα υποστήριξης, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, όπως επισημαίνεται σε αναφορά που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι τα αυστηρά μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας (lockdown) προκάλεσαν περαιτέρω απομόνωση στα άτομα με αναπηρίες, έβλαψαν την ψυχική τους υγεία και οδήγησαν στη διακοπή της τακτικής τους θεραπείας και της προσωπικής φροντίδας.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 682 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 10 αποχές, οι Ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες για άτομα με νοητική αναπηρία, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη και πρόσβαση σε νομική προσφυγή και πληροφορίες κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία.

Επιπλέον, παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινητοποιήσει ουσιαστικές επενδύσεις και πόρους για να εξασφαλίσει τη συνέχεια των υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Οι αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τα άτομα με αναπηρία ως προτεραιότητα και να μην τα απομονώσουν περαιτέρω, λένε οι ευρωβουλευτές.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82732/persons-with-intellectual-disabilities-need-better-protection-during-pandemic