Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021
Δικαίωμα στην σύνδεση, δικαίωμα στην εργασία!

Η ψηφιοποίηση προσφέρει ευκαιρίες που μας επιτρέπουν να ζήσουμε την καθημερινότητα μας με διαφορετικούς τρόπου. Σε μια περίοδο όπου τα ταξίδια, οι συναντήσεις και η εργασία έχουν παγώσει, η τεχνολογία έχει κάνει εφικτό να παραμένουμε συνδεδεμένοι μέσα προσφέροντας νέους τρόπους εργασίας και επικοινωνίας μεταξύ μας.

 

Έχετε σκεφτεί πως τα ψηφιακά μέσα μπορούν να συνδέσουν τους ανθρώπους με αναπηρία με την αγορά εργασίας ή πως οι τοπικές αρχές μπορούν να προωθήσουν την επαγγελματική αποκατάσταση των ανθρώπων με αναπηρία;

 

Ζούμε σε έναν κόσμο που έχει σχεδιαστεί για και από την πλειοψηφία χωρίς να γίνεται αντιληπτό ότι σε αυτή την πλειοψηφία δεν ανήκουμε όλοι.

 

Η ψηφιοποίηση προσφέρει νέες ευκαιρίες για την συμπερίληψη των ανθρώπων με αναπηρία στα διάφορα περιβάλλοντα εργασίας και είναι απαραίτητο να υπάρξει η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για αυτό το θέμα. Το ενδιαφέρον για το πως μπορεί να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για την επαγγελματική συμπερίληψη των ανθρώπων με αναπηρία έχει  αυξηθεί σημαντικά και για αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε ώστε να γίνουμε μέρος της αλλαγής. Στην αλλαγή αυτή δεν μπορούν να απουσιάζουν οι τοπικές αρχές που έχουν καίρια θέση στην προώθηση πολιτικών που θα ενισχύσουν τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα μας και θα συνδέσουν τους ανθρώπους με αναπηρία με τον χώρο εργασίας.

 

Αν θέλουμε να πάμε μπροστά σαν κοινωνία πρέπει να συνεργαστούμε και να μην αφήσουμε κανέναν εκτός. Στο πρόγραμμα Entelis+ έχουμε ετοιμάσει μια σειρά εκπαιδευτικών εργαλείων που έχουν ως στόχο να επεκτείνουν τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες ώστε να εμπερικλείουν πρακτικές που εξασφαλίζουν την συμμετοχή όλων ανεξαρτήτων των ικανοτήτων τους.

 

Στο πλαίσιο  του Entelis +, θέλουμε να προωθήσουμε την τεχνολογία ως τρόπο προσφοράς διαφορετικών εργαλείων για τους ανθρώπους με αναπηρία. Οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειες που κάνουμε όλοι μας μας επηρεάζουν συνολικά, παρόλα αυτά η πολιτική βούληση αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της ψηφιοποίησης προκειμένου να ενταχθούν άτομα με ειδικές ανάγκες στον κόσμο της εργασίας.