Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021
Συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες για να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα

Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε τη σημασία της ανάπτυξης και της διάδοσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η παροχή ενός ευρύτερου φάσματος λύσεων για να παραμείνουμε ασφαλείς και άνετοι, για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε όταν χρειάζεται και για να παράσχουμε απομακρυσμένη υποστήριξη είναι πράγματι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης. Οι τεχνολογίες δεν έρχονται χωρίς κόστος, αλλά η διεξαγωγή αυτών των διαδικασιών πρέπει να θεωρείται επένδυση και όχι κόστος. 

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην παγκόσμια συζήτηση σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ προκειμένου να δημιουργήσουμε μια συμπεριληπτική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και να μοιραστούμε πόρους και ιδέες, το έργο ENTELIS+ σας προτείνει να συμμετέχετε στην κοινότητα πρακτικών μας.

Οι διαδικτυακές κοινότητες θεωρούνται όλο και περισσότερο σημαντικοί φορείς συλλογικής μάθησης και έχουν αποδειχθεί πολύτιμες ως μια εναλλακτική λύση όταν αποθαρρύνονται οι δια ζώσης συναντήσεις και οι επανενώσεις. Οι επαγγελματίες μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να συνεργαστούν στενά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε; Μπορείτε να βρείτε μια λίστα εδώ με εθνικές και διεθνείς διαδικτυακές κοινότητες όπου μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να βρείτε καλές πρακτικές. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο ENTELIS και στο ιστολόγιό μας στο οποίο θα βρείτε άρθρα και επιστημονικές δημοσιεύσεις διαθέσιμες για ανάγνωση!

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα μας τα Νέα