Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021
FORESEE PROJECT

FORESEE: Ένα νέο πρόγραμμα για την ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη.

 Στις 22 Μαρτίου, ο οργανισμός Social Employers ξεκίνησε μαζί με τον UNIPSO, τo συντονιστή εταίρο του έργου, ένα νέο πρόγραμμα που ονομάζεται FORESEE. Το έργο εστιάζει στην ενδυνάμωση ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων στις κοινωνικές υπηρεσίες, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και στοχεύει στην προώθηση της ελκυστικότητας του τομέα.

 Το διετές πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DGEmployment) και φέρνει κοντά 13 εταίρους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες:

 Εννέα εργοδοτικούς οργανισμούς και ΜΚΟ κοινωνικών υπηρεσιών από όλη την Ευρώπη (UNIPSO,Service MenschGmbHAGVAWONEXEMElisfaAPSSCRWRZOSFONSS, MARGARITA),

  • 1 ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Instituto Politécnico de Castelo Branco),
  • 1 ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική οργάνωση στον τομέα της αναπηρίας (EASPD),
  • Τους ευρωπαϊκούς τομεακούς, κοινωνικούς εταίρους στις κοινωνικές υπηρεσίες: τους οργανισμούς Social Employers και EPSU.

 Κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικτυακής συνεδρίασης, όλοι οι εταίροι γνωρίστηκαν και αντάλλαξαν τις απόψεις και τις προσδοκίες τους για το πρόγραμμα. Ακολούθησε η παρουσίαση των πακέτων εργασίας, των καθηκόντων, των παραδοτέων και των εμπλεκόμενων εταίρων, καθώς και συζήτηση για τα επόμενα βήματα.

 Το πρόγραμμα FORESEE στοχεύει στην:

  •  Ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου στις κοινωνικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία του Covid-19 και τον προσδοκώμενο μακροχρόνιο αντίκτυπό της στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.Οι οργανισμοί Social Employers και  European Federation of Public Service Unions (EPSU) είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη αναφοράς σχετικά με τον ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών και του κοινωνικού διαλόγου κατά τη διάρκεια και κατόπιν της πανδημίας, ακολουθούμενη από Ευρωπαϊκές Θεματικές Συναντήσεις και την ανάπτυξη κοινών παραδοτέων.
  •  Ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδομέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με επικεφαλής τον οργανισμό NEXEM, σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά & ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και με εθνικούς οργανισμούς εργοδοτών & εργαζομένων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εστιάσει στον τρόπο ανάπτυξης ανεξάρτητων δομών κοινωνικού διαλόγου, συμπεριλαμβάνοντας μια αποτύπωση των πλεονεκτημάτων αυτού, καθώς και καλών πρακτικών από άλλες χώρες.
  •  Ανάπτυξη ειδικά προσαρμοσμένων πρακτικών για περαιτέρω ελκυστικότητα μέσα από τη δημιουργία μιας αναφοράς με στόχο τη συγκέντρωση υπαρκτών εθνικών δεδομένων, που εγείρουν την προσοχή γύρω από ζητήματα ελκυστικότητας, τα οποία διακυβεύονται σε διαφορετικές χώρες. Ο οργανισμός UNIPSO υποστηριζόμενος από τον ELISFA, θα αναπτύξει ειδικά διαμορφωμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ελκυστικότητας στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.

Και οι 13 εταίροι θα συμπεριληφθούν στις δραστηριότητες του προγράμματος.

Ο οργανισμός Social Employers θα συνεργαστεί στενά με τον UNIPSO στη διαχείριση και στην εφαρμογή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διασποράς. Ο οργανισμός Social Employers, επιπλέον, θα εργαστεί στενά από κοινού με τον EPSU για την περαιτέρω οικοδόμηση της καλής τους συνεργασίας και την ενδυνάμωση της ικανότητας των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα FORESEE είναι το νεότερο έργο από μία σειρά προγραμμάτων (PESSIS and DialogueS) που εστιάζει στην ενδυνάμωση ικανοτήτων των δομών τομεακού, κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην επίτευξη πιο ελκυστικών κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι εφοδιασμένες για την αντιμετώπιση τωρινών και μελλοντικών προκλήσεων.

Ακολουθήστε τις δραστηριότητες του προγράμματος στοTwitter, #ForeseeSocialServices  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ. 

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα μας τα Νέα