Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων ωφελουμένων στο ΚΔΗΦ ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων ωφελουμένων στη Ν. Πεντέλη – ΚΔΗΦ ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

Το «ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας (09)  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ  - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ  - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002467,

Προσκαλεί

άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση να υποβάλλουν αίτηση με σκοπό την κάλυψη πέντε (5) κενών θέσεων.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται στη Γραμματεία του «ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» από την Τετάρτη 21/10/2020 έως και την Τρίτη 27/10/2020 και ώρες 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Η πρόσκληση και η αίτηση επισυνάπτονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΔΗΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΔΗΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ