Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
Επαναλειτουργία του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Aπό τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ επαναλειτούργησε σύμφωνα με την Εγκύκλιο Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22.5.2020 «Επαναλειτουργία δομών ανοικτής φροντίδας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ)» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ υποδέχθηκε με ασφάλεια και υπευθυνότητα τους ωφελούμενους και τους εργαζόμενούς του,  έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του ΕΟΔΥ.

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ έχει ήδη πραγματοποιήσει:

  • Καθαρισμό όλων των χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων από πιστοποιημένο για COVID-19 συνεργείο
  • Αποστολή αναλυτικών οδηγιών στους γονείς και στο προσωπικό σχετικά με την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων που έχουν σχεδιασθεί
  • Αγορά του αναγκαίου υλικού υγειονομικής προστασίας όπως μάσκες και ασπίδες προστασίας, απολυμαντικά διαλύματα, γάντια κλπ.
  • Σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των ωφελούμενων και του προσωπικού

 ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ!