Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021
Το πρώτο newletter του Προγράμματος INSIDE

Το INSIDE είναι ένα ευρωπαϊκό αθλητικό πρόγραμμα Erasmus+Sport, μία συνεργασία εταίρων που στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία, μέσω του αθλητισμού. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου θα αναπτυχθεί μία καινοτόμα μεθοδολογία εκπαίδευσης των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία και θα δημιουργηθεί ένας κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

 

Ομάδα στόχος

Άνθρωποι με Νοητική Αναπηρία, γυμναστές, επαγγελματίες που εργάζονται με ανθρώπους με νοητική αναπηρία, συναφείς οργανισμοί, ΜΚΟ, ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τοπικοί φορείς.

Αριθμός Σύμβασης:

622450-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP

Διάρκεια Προγράμματος: 24 Μήνες

ΕΤΑΙΡΟΙ

Οργάνωση Γη, Ελλάδα ( Συντονιστής)

Μαργαρίτα, Ελλάδα

Barca Foundation, Ισπανία

US Acli, Ιταλία

Arcil, Πορτογαλία

Health Life Academy, Κροατία

Tρέχουσα φάση εφαρμογής: IO1 Εγχειρίδιο ενδυνάμωσης της μεθοδολογίας του αθλητισμού, IO2 Οδηγός αθλητισμού και παιχνιδιών σε μορφή «Εύκολης ανάγνωσης», IO4 Διαδικτυακό εργαλείο (Webtool)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, ακολουθώντας τους περιορισμούς και τους υγειονομικούς κανόνες για τον COVID-19. Οι εταίροι συμφώνησαν με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος και άρχισε η εργασία για την επίτευξη των στόχων του έργου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έργου, οι εταίροι εργάζονται για την ανάπτυξη μίας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας ενδυνάμωσης που βασίζεται στη συλλογή καλών πρακτικών. Η ομάδα του έργου στοχεύει στη δημιουργία μιας μεθοδολογίας ενδυνάμωσης για αθλήματα και παιχνίδια, η οποία θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για την επίτευξη των στόχων του έργου.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι εταίροι εργάζονται στην ανάπτυξη του «Εύκολου στην ανάγνωση» οδηγού για τα αθλήματα και τα παιχνίδια (IO2) και το Διαδικτυακό εργαλείο (Webtool ) (IO4). Η ανάπτυξη του «Εύκολου στην ανάγνωση» οδηγού για τον αθλητισμό και τα παιχνίδια στοχεύει να προσφέρει στους ανθρώπους με νοητική αναπηρία μια εύκολη και δημιουργική εργαλειοθήκη (toolkit) για την προώθηση της συμμετοχής τους σε αθλήματα και παιχνίδια, προωθώντας την αυτονομία τους όσον αφορά στην οργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων. Το Webtool θα χρησιμεύσει ως μια ψηφιακή πλατφόρμα για τη σύνδεση γυμναστών, επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της ενδυνάμωσης των ανθρώπων με νοητική αναπηρία καθώς και των ίδιων των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, για την προώθηση της κοινωνικής τους ενδυνάμωσης μέσω της αθλητικής συμμετοχής.

 

Newsletter

Ελληνικά 

Αγγλικά