Η ομάδα

Translations:

Η ομάδα του Μαργαρίτα απαρτίζεται από το:

  • Επιστημονικό προσωπικό (ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό, εργοθεραπευτή, κοινωνιολόγο)
  • Εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Διοικητικό προσωπικό
  • Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (οικονομολόγος, επικοινωνιολόγος, μάνατζερ)
  • Βοηθητικό προσωπικό