Για τις οικογένειες

Translations:

Οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ) πλαισιώνουν τις ειδικές ανάγκες των νέων του «Μαργαρίτα». Αποτελούνται από ψυχίατρο, ψυχολόγο και κοινωνικούς λειτουργούς. Ο ρόλος των ΣΥΥ είναι διαγνωστικός, συμβουλευτικός και υποστηρικτικός στο εκπαιδευτικό έργο.  

Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του φορέα και των οικογενειών των νέων. Συνεργάζεται τόσο με το επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγο και ψυχίατρο), όσο και με τους εκπαιδευτές, με στόχο την καλύτερη πλαισίωση και στήριξη των νέων μας.

Έργο της κοινωνικής υπηρεσίας είναι η διάγνωση, υποστήριξη, ενημέρωση, ενίσχυση και συμβουλευτική για θέματα που απασχολούν τους νέους και τις οικογένειές τους.

Στο «Μαργαρίτα» εφαρμόζονται κατά περίπτωση όλες οι μορφές κοινωνικής εργασίας (κοινωνική εργασία με άτομο, ομάδα, οικογένεια, κοινότητα).

Ψυχολογική Υπηρεσία

Ψυχίατρος και ψυχολόγος αποτελούν μέλη της Διαγνωστικής Ομάδας. Συνεργάζονται με όλες τις Υπηρεσίες του «Μαργαρίτα» και στηρίζουν συμβουλευτικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Υποστηρίζουν τους σπουδαστές και τις οικογένειές τους.