Καμπάνιες

Translations:

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ μέσα από τις καμπάνιες του προωθεί τα δικαιώματα των ανθρώπων με νοητική αναπηρία στην κοινωνία και στο κράτος. Μπορείτε να γίνετε μέρος μιας καμπάνιας είτε βοηθώντας στην προώθηση της ή αναλαμβάνοντας ρόλο κατά την διάρκεια σχεδιασμού της, σε συνεργασία με το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο research.development@eeamargarita.gr ή στο ​210 613 34 81