Όραμα, αποστολή, αξίες

Translations:

Το όραμά μας είναι η ισοτιμία των ανθρώπων με νοητική υστέρηση μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Οι υπηρεσίες μας προσφέρουν τη μέθοδο, τα εργαλεία και την υποστήριξη ώστε οι άνθρωποι με νοητική υστέρηση να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τη ζωή τους. Θεωρούμε ότι αυτό το απαράγραπτο ανθρώπινο δικαίωμα, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν γίνει κτήμα ολόκληρης της κοινωνίας.

Το σημερινό επίπεδο των αναγκών των ανθρώπων με νοητική αναπηρία απαιτεί μια αλλαγή στον τρόπο που τους προσεγγίζουμε και την εισαγωγή ενός νέου πνεύματος υποστηρικτικής υπηρεσίας που ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και κατακτήσεις τους.

Η δέσμευσή μας είναι η υποστήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία όταν και όπου οι ίδιοι το χρειάζονται με στόχο να ακουστεί η φωνή τους πιο δυνατά.