Για τους ωφελούμενους

Translations:

Τμήμα Εκπαίδευσης και Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Δέχεται νέους και νέες με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία από 14 έως 25 ετών ως έτος εισαγωγής και η φοίτηση διαρκεί έως πέντε χρόνια. Η εισαγωγή στις υπηρεσίες και τα προγράμματά μας γίνεται κατόπιν αξιολόγησης από τη διεπιστημονική ομάδα (ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ειδικός παιδαγωγός, εργοθεραπευτής).

Ο σχεδιασμός τους στηρίζεται στο ανθρωποκεντρικό μοντέλο, όπου επαγγελματίες, οικογένεια και ο ίδιος ο νέος ή η νέα, συνεργάζονται για τη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου πλάνου σε σχέση με τις εκπαιδευτικές του ανάγκες.

Προσφέρει υπηρεσίες:

 • εκπαίδευσης
 • ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης
 • επαγγελματικής απασχόλησης και υποστήριξης
 • εκπαίδευσης στην αυτόνομη διαβίωση
 • συνοδευτικά προγράμματα

Από το 2019 αναπτύσσει το νέο καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών: «Εκπαίδευση για τη μετάβαση στην ενηλικίωση». Περιλαμβάνει σημαντική διεύρυνση στον μαθησιακό τομέα και νέα μαθήματα και εκπαιδευτικά εργαλεία: εκπαιδευτικά εγχειριδία σε μορφή easy-read, αφηγηματολογία, μαθήματα επιλογής, πολιτική αγωγή (εκπαίδευση στα δικαιώματα και την αυτοσυνηγορία), εκπαίδευση στην κοινότητα, άνοιγμα επαγγελματικού προσανατολισμού, σεξουαλική αγωγή, κοινωνικές ιστορίες, ψηφιακή εκπαίδευση, γνωριμία με την Τέχνη, κ.ά. Το πρόγραμμα θα προσφέρει το πλαίσιο και τα εκπαιδευτικά εργαλεία για την ουσιαστική και παραγωγική εξατομίκευση της μαθητείας.

Η οικοδόμηση ενήλικης ταυτότητας για τους εφήβους με νοητική αναπηρία μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματική τους αυτονομία και τη δυνατότητά τους για λήψη αποφάσεων για τη ζωή τους. Για την επίτευξη, δηλαδή, της κοινωνικής ισοτιμίας, έτσι όπως αυτή εννοείται στην εποχή μας και είναι απόρροια της προόδου και των κατακτήσεων των ανθρώπων με νοητική αναπηρία στον σημερινό κόσμο. Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους σπουδαστές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και την αυτογνωσία, για τη συγκρότηση θετικής ταυτότητας ενηλίκου με νοητική αναπηρία.

Με το πέρας της φοίτησής τους, οι νέοι και οι νέες, μπορούν σε περίπτωση που το επιθυμούν και υπάρχει διαθέσιμη θέση, να μεταβούν στο τμήμα της επαγγελματικής απασχόλησης ενηλίκων ή να διεκδικήσουν θέση εργασίας στην ανοικτή αγορά.


Τμήμα Επαγγελματικής Απασχόληση Ενηλίκων

Το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ παρέχει υπηρεσίες Επαγγελματικής Απασχόλησης Ενηλίκων σε εργαστήρια από το 1984. Η απουσία θεσμικού πλαισίου δεν μας επιτρέπει να τα λειτουργήσουμε ως προστατευμένα εργαστρήρια.

Στα εργαστήρια οι απόφοιτοι του τμήματος Εκπαίδευσης και Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης απασχολούνται σε παραγωγικές δραστηριότητες, ώστε να ενισχύονται τα κίνητρα και η προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στον ρόλο του εργαζόμενου.

Τα εργαστήρια που λειτουργούν σήμερα είναι:

 • Εργαστήριο Μεταξοτυπίας
 • Εργαστήριο Υφαντικής
 • Εργαστήριο Κοσμήματος-Δημιουργήματος
 • Εργαστήριο Μπομπονιέρας/Κουφέρου
 • Εργαστήριο Δραματικής έκφρασης
 • Εργαστήριο Κηπουρικής
 • Εργαστήριο Εστίασης

Επί του παρόντος έχει σχεδιαστεί η νέα λειτουργία των εργαστηρίων στην προοπτική της επαγγελματικής αναβάθμισης, της σύνδεσης με την αγορά, τη δημιουργία πακέτων, τη συστηματική προβολή.

Την Παρασκευή τα εργαστήρια δίνουν τη θέση τους σε μια ευέλικτη ζώνη δραστηριοτήτων, με επιμορφωτικά σεμινάρια, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και καλλιέργεια χόμπυ σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ωφελουμένων

Οι ωφελούμενοι απασχολούνται στα Εργαστήρια μέχρι την ηλικία των 40 ετών.


Υπηρεσία Ένταξης στην Εργασία

Το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ έχει εντάξει στην αγορά εργασίας 47 αποφοίτους του. Από το 1990 λειτουργεί η υπηρεσία ένταξης στην εργασία η οποία διερευνά:

 • την επιθυμία του υποψηφίου για εργασία.
 • τη δυνατότητα ή/και την επιθυμία της οικογένειας να στηρίξει τον υποψήφιο σε αυτή την προσπάθεια.
 • τις ικανότητες του υποψηφίου.
 • πιθανούς εργασιακούς χώρους.

Ακολουθώντας το μοντέλο της Υποστηριζόμενης Εργασίας η Υπηρεσία έχει τους εξής τομείς:

 • Πρακτική άσκηση κατά την διάρκεια φοίτησης
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και διαμόρφωση επαγγελματικού προφίλ.
 • Εύρεση υποψήφιων εργοδοτών και αντιστοίχηση υποψηφίου και κατάλληλης θέσης εργασίας.
 • Εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας (on the job training)
 • Εποπτεία εργαζομένων. Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, σήμερα, υποστηρίζει σε τακτική βάση 15 εργαζόμενους.
 • Υποστήριξη εργοδότη και ενημέρωση του για τυχόν επιδοτούμενες από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ νέες θέσεις εργασίας.
 • Υποστήριξη των οικογενειών των εργαζομένων.
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με επιχειρήσεις όπως το job shadowing.

Εκπαίδευση στην Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, απαντώντας σε μια σημαντική ανάγκη των νέων του και των οικογενειών τους, ξεκίνησε από τον Οκτώβριο 2013, πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Υποστηριζόμενη Διαβίωση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση τετραμελών ομάδων σε ιδιόκτητο, ανακαινισμένο και προσαρμοσμένο διαμέρισμα στο Παγκράτι. Ολοκληρώνεται σε 14 συναντήσεις, τα Σαββατοκύριακα και στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με 24ωρη κάλυψη σε βάρδιες.
Η προσέγγιση είναι ολιστική και περιελαμβάνει λειτουργία ομάδας γονέων, ομάδας υποστηριζόμενων και εποπτεία προσωπικού.

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη της προσωπικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε λειτουργικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο καθώς και η κατάκτηση του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού αυτονομίας τους στην προοπτική της αυτόνομης διαβίωσης, αλλά και στη συμβίωση μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο.