Προγράμματα

Translations:

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στοχεύοντας στην ανάπτυξη του δικτύου του, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και την δημιουργία καινοτομίας στις υπηρεσίες που παρέχει, συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Οι θεματικές στις οποίες εστιάζουμε είναι:

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων & Αυτοσυνηγορία
 • Τεχνολογία
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
 • Τέχνη, Αθλητισμός και άλλες Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
 • Αυτόνομη Διαβίωση
 • Υποστηριζόμενη Εργασία

Τα προγράμματα που έχουμε τρέξει έως τώρα είναι

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002467

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για ένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 38 άτομα. Η Δομή έχει συνολική δυναμικότητα 77 ατόμων σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της. Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια που στόχο έχει  την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας κατ' ελάχιστο τις παρακάτω ενέργειες:

 Α.           Την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.
 • Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
 • Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.
 • Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.
 • Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής

. •   Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.

 • Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

Β.  Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

 Η Δομή  λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) και παρέχει υπηρεσίες προς τον ωφελούμενο πληθυσμό όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς τη δομή.

EASY COOKING, ERASMUS+ Επαγγελματική Εκπαίδευση 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Το Easy Cooking είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από την Ε.Ε. και το ΙΚΥ, το οποίο μετά από δύο χρόνια υλοποίησης έληξε στι 31/08/2019. Το πρόγραμμα συντονιζόταν από το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, την Ε.ΨΥ.ΜΕ, την Οργάνωση Γη, το Fundació Ramon Noguera (Ισπανία), ORCHARDVILLE (Αγγλία) και ARCIL (Πορτογαλία). Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός οδηγού μαγειρικής με εύκολες και υγιεινές συνταγές σε μορφή «κείμενο για όλους» προκειμένου άνθρωποι με νοητική αναπηρία να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Επιπλέον, δημιουργήσαμε και ένα βιβλίο εκπαιδευτή για την υλοποίηση σεμιναρίων μαγειρικής και καλλιέργειας για ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.easycooking.team από όπου μπορείτε να κατεβάσετε και τα εγχειρίδια.

I DECIDE, ERASMUS+, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το πρόγραμμα I DECIDE χρηματοδοτείται από το Ε.Ε. και την ισπανική εθνική αρχή. Το I DECIDE λήγει τον Μάρτιο του 2020. Συντονιστής του έργου είναι το Fundació Tutelar (Ισπανία) που συνεργάζεται μαζί με το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, την EASPD (Βρυξέλλες), KVPS (Φινλανδία), CAMPUS ARNAU (Ισπανία), SOCIAL CARE TRAINING (Αγγλία). Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη οδηγών για την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων οι οποίοι στοχεύουν στην βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων με νοητική αναπηρία (δεξιότητες εγγραματισμού, αριθμητικών, χρήσης υπολογιστών) στους τομείς διαχείρισης χρημάτων, υγείας και δικαιωμάτων του καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το research.development@eeamargarita.gr.

EQUALVET, ERASMUS+ Support for policy reform

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το EQUALVET χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και λήγει στις 31/01/2022. Το πρόγραμμα συντονίζει το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ με την συνεργασία της EASPD (Βρυξέλλες), FUNDACIO RAMON NOGUERA (Ισπανία), PRIMAVERA 85 (Ιταλία), University de Girona (Ισπανία) και την TUV HELLAS. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος για ανθρώπους με νοητική αναπηρία, συστήματος αξιολόγησης και τρόπου πιστοποίησης τριών επαγγελμάτων: βοηθός σεφ, βοηθός κηπουρού, καθαριστής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.equalvet.eu .

INCLUDNET, ERASMUS+ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το πρόγραμμα INCLUDNET χρηματοδοτείται από το Ε.Ε. και την ιταλική εθνική αρχή. Συντονιστής του έργου είναι το CADIAI (Ιταλία) και συνεργάζεται με το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ARFIE (Βρυξέλλες), Fundació Ampans (Ισπανία), CECD MIRA SINTRA (Πορτογαλία), AMADIPESMENT (Ισπανία). Το έργο θα λήξει το 2021. Στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το research.development@eeamargarita.gr.

CAN BE FAIR, ERASMUS+ Κινητικότητα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Το CAN BE FAIR  είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και την ιταλική εθνική αρχή. Συντονιστής ήταν το EX DUCO LAB (Ιταλία). Κατά την διάρκεια του προγράμματος ωφελούμενοι και εκπαιδευτές των φορέων ταξίδεψαν στην Ιταλία για να παρουσιάσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ειδικής αγωγής σε σχέση με την Συμπεριληπτική Εκπαίδευση.

Remove All Obstacles through Sport! ERASMUS+ Κινητικότητα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και την τούρκικη εθνική αρχή. Συντονιστής του έργου ήταν ο οργανισμός TALKING HANDS (Τουρκία), στο πρόγραμμα συμμετείχαν και οι οργανισμοί: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Young Men’s Christian Association Parthenope (Ιταλία), Latvijas Neredzigo Biedriba (Λετονία),  Asociación Multideportiva Euexia (Ισπανία), Ikkaido Ltd – (Αγγλία). Κατά την διάρκεια του προγράμματος ωφελούμενοι και εκπαιδευτές από τους συμμετέχοντες οργανισμούς ταξίδεψαν στην Τουρκία για να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και να συζητήσουν πως ο αθλητισμός επηρεάζει θετικά τις ζωές τους.

SLIDEWIKI, HORIZON 2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ συμμετείχε ως εξωτερικός συνεργάτης στο πρόγραμμα SLIDEWIKI. Το SLIDEWIKI είναι ένα εργαλείο διαδικτυακής προβολής διαφανειών που προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να δημιουργούν και να συνεργάζονται σε διαφάνειες, αξιολογήσεις και να μοιράζονται εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ μαζί με μια ομάδα ωφελουμένων αξιολόγησε την ευχρηστία και προσβασιμότητα της πλατφόρμας ενώ δημιουργήσαμε και δικό μας εκπαιδευτικό υλικό πάνω στην βασική χρήση υπολογιστών.

Valorising Employment for people with Disability, ERASMUS+ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και την εθνική αρχή του Βελγίου. Συντονιστής του έργου είναι το MPC Sint-Franciscus (Βέλγιο) και συνεργάτες τους οργανισμούς: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ / ARFIE (Βέλγιο), De Lork (Βέλγιο), Ampans (Ισπανία), Cadiai (Ιταλία), Saint Vrach (Βουλγαρία), Genêt D'or (Γαλλία), Piksl (Γερμανία). Στόχος του προγράμματος είναι η έρευνα και η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης εργασίας σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία και στα οφέλη που έχει η αγορά εργασίας με την ένταξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία στο εργατικό δυναμικό μιας επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το research.development@eeamargarita.gr.

ALIVE & KICKING, ERASMUS+ SPORTS

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το ALIVE & KICKING είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από την Ε.Ε. το οποίο λήγει τέλη του 2019. Η Ε.ΨΥ.ΜΕ. ως συντονιστής του προγράμματος συνεργάστηκε με το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΑΛΜΑ, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Universite de Lorraine (Γαλλία), Fundacion General de la Universidad Europea de Madrid (Ισπανία), Associacao para a Recuperacao de Cidadaos Inadaptados da Lousa (Πορτογαλία), Αμφίδρομο Χοροθέατρο (Κύπρος). Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη εσωτερικού κινήτρου σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία για τον αθλητισμό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://alive-kicking.org/