Προγράμματα

Translations:

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στοχεύοντας στην ανάπτυξη του δικτύου του, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και την δημιουργία καινοτομίας στις υπηρεσίες που παρέχει, συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Οι θεματικές στις οποίες εστιάζουμε είναι:

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων & Αυτοσυνηγορία
 • Τεχνολογία
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
 • Τέχνη, Αθλητισμός και άλλες Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
 • Αυτόνομη Διαβίωση
 • Υποστηριζόμενη Εργασία

Τα προγράμματα που έχουμε τρέξει έως τώρα είναι

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002467

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για ένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 38 άτομα. Η Δομή έχει συνολική δυναμικότητα 77 ατόμων σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της. Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια που στόχο έχει  την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας κατ' ελάχιστο τις παρακάτω ενέργειες:

Α. Την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.
 • Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
 • Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.
 • Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.
 • Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
 •  Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους
 • Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

Β. Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

 Η Δομή  λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) και παρέχει υπηρεσίες προς τον ωφελούμενο πληθυσμό όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς τη δομή.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

CERV, ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

MAKE IT WORK

Το έργο “Make it Work: ο δρόμος προς την Επαγγελματική Συμπερίληψη” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και εταίρο τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου για την Υποστηριζόμενη Εργασία των ανθρώπων με νοητική αναπηρία και αυτισμό στην Ελλάδα, μέσω:

 • της διεξαγωγής έρευνας σε εργαζόμενους, εργοδότες και φορείς ειδικής αγωγής
 • ενός εργαστηρίου ανταλλαγής καλής πρακτικής με το γαλλικό φορέα LADAPT
 • ενός εργαστηρίου για την Υποστηριζόμενη Εργασία στη Λάρισα
 • της καμπάνιας ενημέρωσης μέσω κοινωνικών δικτύων
 • και των συνεδριάσεων ανοικτού διαλόγου.

Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε., μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

ERASMUS+ Cooperation in the field of Youth

Equal Treatment – Supporting rights and access of people with intellectual disdabilities to secondary and tertiary healthcare services

Το πρόγραμμα Equal Treatment χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και λήγει στις 31/07/2024.

Συντονιστής του έργου είναι το European Platform for Rehabilitation (EPR), το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες, και συνεργάτες του έργου είναι: ΕΕΑ Μαργαρίτα (Ελλάδα), Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου – RECEBI (Ελλάδα), Kaunas College (Λιθουανία), Girona Biomedical Research Institute – IDIBGI (Ισπανία), Fundacio Campus Arnau d' Escala – FCAE (Ισπανία), Tampere University of Applied Sciences - TAMK (Φινλανδία). Στόχος του έργου είναι τη βελτίωση της πρόσβασης των ανθρώπων με νοητική αναπηρία στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το research.development@eeamargarita.gr.

Horizon 2020: Smart Anything Everywhere – Customized low energy computing powering CPS and the IoT.

SMART4ALL

Το “SMART 4 ALL” (Self-Sustained customized cyberphysical system experiments for capacity building among European stakeholders) είναι ένα Horizon2020 πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.. Το SMART4ALL ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και θα λήξει το 2024. 

Το SMART4ALL έχει ως στόχο τη διασύνδεση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων, ΜΚΟ και άλλων παρόχων εκπαίδευσης με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιοποίησης τομέων όπως η γεωργία, οι μεταφορές/μετακινήσεις, το περιβάλλον και οτιδήποτε άλλο. 

Την ηγεσία του προγράμματος έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το οποίο συνεργάζεται με το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και άλλους 24 φορείς από όλη την Ευρώπη προκειμένου να διαμορφωθούν προσαρμοσμένες χαμηλά ενεργειακές τεχνολογίες (CLEC), κυβερνοφυσικά συστήματα (CPS) και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) σε επιχειρησιακούς τομείς που υποεκπροσωπούνται τεχνολογικά και να εισαχθούν στη ζωή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://smart4all.com.gr/ 

Erasmus+ Vocational Education and Training

COMIN - Promoting communicative development in children and adolescents with intellectual developmental disabilities to support their inclusion

Το πρόγραμμα COMIN χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και την Εθνική Αρχή της Γαλλίας και λήγει στις 30/10/2024.

Συντονιστής του έργου είναι το Institut Régional du Travail Social της Champagne-Ardenne και εταίροι του έργου είναι οκτώ φορείς και πανεπιστήμια προερχόμενοι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Université de Reims Champagne-Ardenne - URCA (Γαλλία), European Association of Service for Persons with Disabilities - EASPD (Βέλγιο), Université de Liège (Βέλγιο), KVPS (Φινλανδία), ΕΕΑ Μαργαρίτα (Ελλάδα), Fundació Arnau d'Escala (Ισπανία), Fundació Tutelar de les Comarques Gironines SUPPORT-Girona (Ισπανία).

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων εφήβων και νέων με νοητική αναπηρία, ηλικίας 10 έως 25 ετών, και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους ίδιους και τους υποστηρικτές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το research.development@eeamargarita.gr.

Erasmus+ Vocational Education and Training

Easy Gardening – Development of an easy-to-read gardening book for professionals training people with intellectual disabilities.

Το πρόγραμμα Easy Gardening χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και λήγει στις 31/10/2023. Συντονιστής του έργου είναι το Confederation Galeca de Persoas con Discapacidade (COGAMI) στην Ισπανία και εταίροι του έργου είναι: Οργάνωση Γη (Ελλάδα), ΕΕΑ Μαργαρίτα (Ελλάδα), Sveuciliste U Zagrebu (Κροατία), Associacao para a Recuperacao de Cidadaos Inadaptados da Lousa - A.R.C.I.L. (Πορτογαλία), ed-consult (Δανία). Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων με νοητική αναπηρία και των εκπαιδευτών στην οργανική κηπουρική.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το research.development@eeamargarita.gr.

Erasmus+ Adult Education

Green Artist

Το πρόγραμμα Green Artist χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και την Εθνική Αρχή της Γαλλίας και λήγει στις 13/06/2024. Συντονιστής του έργου είναι το AAPEI EPANOU στην Γαλλία και συνεργάτες στο έργο είναι οι φορείς Patrimoine à roulettes asbl (Βέλγιο) και ΕΕΑ Μαργαρίτα (Ελλάδα). Στόχος του έργου είναι η προώθηση οικολογικών καλλιτεχνικών πρακτικών και η αναγνώριση των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των ανθρώπων με νοητική αναπηρία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το research.development@eeamargarita.gr.

Erasmus+ Cooperation in the field of Youth

Right to Connect – Digital inclusion for persons with intellectual disabilities

Το πρόγραμμα Right to Connect χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και λήγει στις 31/03/2024. Αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων Entelis και Entelis+. Συντονιστής του έργου είναι η EASPD στο Βέλγιο και εταίροι στου έργου είναι οι φορείς: ΕΕΑ Μαργαρίτα (Ελλάδα), European University Cyprus (Κύπρος), Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (Αυστρία), Atempo (Αυστρία), Johannes Kepler University Linz (Αυστρία), AIAS Bologna Onlus (Ιταλία), Saint John of God Community Services (Ιρλανδία), HERMES INTERACTIVA (Ισπανία) και Fundación Juan Ciudad (Ισπανία). Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το research.development@eeamargarita.gr.

ERASMUS+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Sector Skills Alliances

B-WISE: Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises

Το πρόγραμμα B-WISE χρηματοδοτείται από την ΕΕ και λήγει στις 31/12/2024. Συντονιστής του έργου είναι ο οργανισμός EASPD μαζί με τη στενή συνεργασία του οργανισμού ENSIE. 
Συνολικά συμμετέχουν 30 εταίροι από 13 χώρες: 16 εκπρόσωποι του κλάδου των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία, 13 οργανισμοί παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), 1 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη μίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες, κατά κύριο λόγο τις ψηφιακές δεξιότητες, στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία (WISEs). Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στις ανάγκες για δεξιότητες των εργαζομένων που χρειάζονται υποστήριξη, τους υποστηρικτές τους (όπως εργασιακοί σύμβουλοι-job coaches, εκπαιδευτές) και τους διευθυντές τους. Επίσης, το πρόγραμμα προωθεί την ελκυστικότητα του κλάδου των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία, ώστε να αποτελεί επιλογή σταδιοδρομίας, και αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στην υποστήριξη εργαζομένων ―οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο να αποκλειστούν από την αγορά εργασίας― στην τοποθέτηση εργασίας.
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για το έργο στον ιστότοπο του έργου B-WISE, διαθέσιμο σε 13 γλώσσες!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

ERASMUS+ Strategic Partnerships

DECIDER: Enhancing life experiences for adults with special learning needs, trainers and parents through supported decision-making

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την εθνική αρχή της Πολωνίας και λήγει τον Μάιο του 2023.

Συντονιστής του έργου είναι ο οργανισμός PSONI (Πολωνία) και συνεργάτες οι οργανισμοί: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Lietuvos sutrikusio intelekto zmoniu globos bendrija "Viltis" (Λιθουανία), Association for activism, education, culture and art Civil Center AktivUM (Βόρεια Μακεδονία), Fundació Tutelar de les Comarques Gironines (Ισπανία), Fundació Campus Arnau d'Escala (Ισπανία) . Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων πληροφορικής στο προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της αναπηρίας, για την εφαρμογή της Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων (ΥΛΑ) ως υπηρεσίας υποστήριξης για άτομα με αναπηρία με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής τους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το research.development@eeamargarita.gr ή επισκεφτείτε την σελίδα του προγράμματος http://decider-project.eu/.

ERASMUS+ Social Dialogue

FORESEE: Social Dialogue for more attractive social services

To Foresee χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. - Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion και λήγει το 2023. 

Συντονιστής του έργου είναι ο οργανισμός UNIPSO (Βέλγιο) και συνεργάζεται με 12 φορείς από όλη την Ευρώπη. Ο στόχος του αφορά την επίτευξη πιο ελκυστικών κοινωνικών υπηρεσιών μέσω του κοινωνικού διαλόγου, και την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών στις κοινωνικές υπηρεσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις του κλάδου.

ERASMUS+ Support for Collaborative Partnerships in the field of Sport

INSIDE: social INcluSion of people with Intellectual DisabilitiEs through sport

Το πρόγραμμα INSIDE χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency και λήγει τον Δεκέμβριο του 2022. Το έργο συντονίζει η Οργάνωση Γη με συνεργάτες το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Ελλάδα), FUNDACIO PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA (Ισπανία), UNIONE SPORTIVA ACLI ASSOCIACAO PARA A RECUPERACAO DE CIDADAOS INADAPTADOS DA LOUSA (A.R.C.I.L) (Πορτογαλία), UDRUGA AKADEMIJA ZDRAVOG ZIVLJENJA (Κροατία). Το INSIDE στοχεύει να παρέχει στους ανθρώπους με νοητική αναπηρία ίσες αθλητικές ευκαιρίες, υποστηρίζοντας τους επαγγελματίες με εργαλεία και μεθόδους που χρησιμοποιούν τον αθλητισμό ως κοινωνικό εργαλείο που ενθαρρύνει τους ανθρώπους με αναπηρία να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

ERASMUS+ Adult Education

CROSSWRAP: Threads Crossing the Wrap

Το έργο "Threads Crossing the Wrap - CROSSWRAP" είναι ένα ERASMUS+ πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το ΙΚΥ. Το CROSSWRAP ξεκίνησε το 2019 και θα λήξει το 2022. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το οποίο συνεργάζεται με το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και το ΙΠΑΠ Θεοτόκος, Confederacion Galega de Persoas con Discapacidade (Ισπανία), European University of Tirana (Αλβανία), Fundação afid Diferença (Πορτογαλία), και το Complexul National Muzeal ASTRA (Ρουμανία).

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη οδηγών για την υφαντική ώστε να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα σε αυτό το αντικείμενο για ανθρώπους με νοητική αναπηρία και παράλληλα να δημιουργηθούν κόμβοι συνεργασίας σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες μέσω μίας ανοικτής σε όλους ψηφιακής πλατφόρμας με εκπαιδευτικό υλικό.

ERASMUS+ Support for Policy Reform and Online Linguistic Support

Entelis+, Accessibility skills for a technology enhanced learning in an inclusive society

Το έργο “ENTELIS+” είναι ένα ERASMUS+ πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε..

Το "ENTELIS+" ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και έληξε τον Ιανουάριο του 2022. Μέσα από το πρόγραμμα θα αναπτυχθούν καινοτόμες μέθοδοι που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους με αναπηρία καθώς και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους και να προαχθεί έτσι η ψηφιακή συμπερίληψη τους στην κοινωνία.

Την ηγεσία του προγράμματος έχει η EASPD (Βέλγιο). Οι λοιποί εταίροι του προγράμματος είναι οι: Aias Bologna Onlus (Ιταλία), Funka Nu Ab (Σουηδία), Johannes Kepler Universitat Linz Institut Integriert Studieren (Αυστρία), European University Cyprus (Κύπρος), Association For The Advancement Of Assistive Technology in Europe, Atempo Betriebsgesellschaft Mbh (Αυστρία), Saint John Of God Community Services Clg (Sjogcscs) (Ιρλανδία) και Association of European Border Regions (Γερμανία).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

https://entelisplus.entelis.net/homepage/

ERASMUS+ Adult Training

BYOD: Bring Your Own Device as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability

Το BYOD είναι ένα ERASMUS+ πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.. 

Την ηγεσία του προγράμματος έχει ο οργανισμός PSONI από την Πολωνία, ο οποίος συνεργάζεται με το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και το Harran University από την Τουρκία, Civil Center ActivUm από τη Βόρεια Μακεδονία και Fundación Espurna από την Ισπανία. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και έληξε τον Ιούλιο του 2022, σε αυτό τον χρόνο δημιουργήθηκε εγχειρίδιο χρήσης κινητών συσκευών για τους εκπαιδευτές, καθώς και easy-to-read εγχειρίδιο για τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία (και τα δύο σε ψηφιακή μορφή). Επίσης, θα πραγματοποιηθούν webinars και θα δημιουργηθούν MOOCS (Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα), με στόχο τη διάχυση της γνώσης σε ακόμη μεγαλύτερο πληθυσμό. Τέλος, θα υπάρξει εκπαίδευση ορισμένου αριθμού εκπαιδευτών, βασισμένη στη μέθοδο BYOD.

ERASMUS+ Support for Policy Reform and Online Linguistic Support

EQUALVET: Equal Vocational Educational Training

Το EQUALVET χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και λήγει στις 31/01/2022. Το πρόγραμμα συντονίζει το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ με την συνεργασία της EASPD (Βρυξέλλες), FUNDACIO RAMON NOGUERA (Ισπανία), PRIMAVERA 85 (Ιταλία), University de Girona (Ισπανία) και την TUV HELLAS. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος για ανθρώπους με νοητική αναπηρία, συστήματος αξιολόγησης και τρόπου πιστοποίησης τριών επαγγελμάτων: βοηθός σεφ, βοηθός κηπουρού, καθαριστής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.equalvet.eu .

ERASMUS+ Adult Training

Valorising Employment for people with Disability

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και την εθνική αρχή του Βελγίου. Συντονιστής του έργου είναι το MPC Sint-Franciscus (Βέλγιο) και συνεργάτες τους οργανισμούς: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ / ARFIE (Βέλγιο), De Lork (Βέλγιο), Ampans (Ισπανία), Cadiai (Ιταλία), Saint Vrach (Βουλγαρία), Genêt D'or (Γαλλία), Piksl (Γερμανία). Στόχος του προγράμματος είναι η έρευνα και η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης εργασίας σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία και στα οφέλη που έχει η αγορά εργασίας με την ένταξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία στο εργατικό δυναμικό μιας επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το research.development@eeamargarita.gr.

ERASMUS+ SPORTS

ALIVE & KICKING

Το ALIVE & KICKING είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από την Ε.Ε. το οποίο λήγει τέλη του 2019. Η Ε.ΨΥ.ΜΕ. ως συντονιστής του προγράμματος συνεργάστηκε με το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΑΛΜΑ, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Universite de Lorraine (Γαλλία), Fundacion General de la Universidad Europea de Madrid (Ισπανία), Associacao para a Recuperacao de Cidadaos Inadaptados da Lousa (Πορτογαλία), Αμφίδρομο Χοροθέατρο (Κύπρος). Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη εσωτερικού κινήτρου σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία για τον αθλητισμό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://alive-kicking.org/

ERASMUS+ Επαγγελματική Εκπαίδευση 

EASY COOKING

Το Easy Cooking είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από την Ε.Ε. και το ΙΚΥ, το οποίο μετά από δύο χρόνια υλοποίησης έληξε στι 31/08/2019. Το πρόγραμμα συντονιζόταν από το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, την Ε.ΨΥ.ΜΕ, την Οργάνωση Γη, το Fundació Ramon Noguera (Ισπανία), ORCHARDVILLE (Αγγλία) και ARCIL (Πορτογαλία). Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός οδηγού μαγειρικής με εύκολες και υγιεινές συνταγές σε μορφή «κείμενο για όλους» προκειμένου άνθρωποι με νοητική αναπηρία να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Επιπλέον, δημιουργήσαμε και ένα βιβλίο εκπαιδευτή για την υλοποίηση σεμιναρίων μαγειρικής και καλλιέργειας για ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.easycooking.team από όπου μπορείτε να κατεβάσετε και τα εγχειρίδια.

ERASMUS+ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

INCLUDNET: Development of an Inclusive Entrepreneurship Ecosystem for Young People with Intellectual Disability

Το πρόγραμμα INCLUDNET χρηματοδοτείται από το Ε.Ε. και την ιταλική εθνική αρχή. Συντονιστής του έργου είναι το CADIAI (Ιταλία) και συνεργάζεται με το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ARFIE (Βρυξέλλες), Fundació Ampans (Ισπανία), CECD MIRA SINTRA (Πορτογαλία), AMADIPESMENT (Ισπανία).

HORIZON 2020

SLIDEWIKI

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ συμμετείχε ως εξωτερικός συνεργάτης στο πρόγραμμα SLIDEWIKI. Το SLIDEWIKI είναι ένα εργαλείο διαδικτυακής προβολής διαφανειών που προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να δημιουργούν και να συνεργάζονται σε διαφάνειες, αξιολογήσεις και να μοιράζονται εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ μαζί με μια ομάδα ωφελουμένων αξιολόγησε την ευχρηστία και προσβασιμότητα της πλατφόρμας ενώ δημιουργήσαμε και δικό μας εκπαιδευτικό υλικό πάνω στην βασική χρήση υπολογιστών.

ERASMUS+Adult Training

I DECIDE: Supported Decision Making using Digital Literacy & Numeracy skills

Το πρόγραμμα I DECIDE χρηματοδοτείται από το Ε.Ε. και την ισπανική εθνική αρχή. Το I DECIDE έληξε τον Αύγουστο του 2020. Συντονιστής του έργου ήταν το Fundació Tutelar (Ισπανία) και σε συνεργασία μαζί με το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, την EASPD (Βρυξέλλες), KVPS (Φινλανδία), CAMPUS ARNAU (Ισπανία), SOCIAL CARE TRAINING (Αγγλία) δημιουργήθηκαν οδηγοί για την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων οι οποίοι στοχεύουν στην βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων με νοητική αναπηρία (δεξιότητες εγγραματισμού, αριθμητικών, χρήσης υπολογιστών) στους τομείς διαχείρισης χρημάτων, υγείας και δικαιωμάτων του καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το research.development@eeamargarita.gr.

ERASMUS+ Mobility

Remove All Obstacles through Sport! 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και την τούρκικη εθνική αρχή. Συντονιστής του έργου ήταν ο οργανισμός TALKING HANDS (Τουρκία), στο πρόγραμμα συμμετείχαν και οι οργανισμοί: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Young Men’s Christian Association Parthenope (Ιταλία), Latvijas Neredzigo Biedriba (Λετονία),  Asociación Multideportiva Euexia (Ισπανία), Ikkaido Ltd – (Αγγλία). Κατά την διάρκεια του προγράμματος ωφελούμενοι και εκπαιδευτές από τους συμμετέχοντες οργανισμούς ταξίδεψαν στην Τουρκία για να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και να συζητήσουν πως ο αθλητισμός επηρεάζει θετικά τις ζωές τους.

ERASMUS+ Mobility

CAN BE FAIR

Το CAN BE FAIR είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και την ιταλική εθνική αρχή. Συντονιστής ήταν το EX DUCO LAB (Ιταλία). Κατά την διάρκεια του προγράμματος ωφελούμενοι και εκπαιδευτές των φορέων ταξίδεψαν στην Ιταλία για να παρουσιάσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ειδικής αγωγής σε σχέση με την Συμπεριληπτική Εκπαίδευση.