Τι κάνουμε

Translations:

Απευθυνόμαστε σε νέους και νέες με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία ηλικίας 14 έως 25 ετών ως έτος εισαγωγής. Η εισαγωγή στις υπηρεσίες και τα προγράμματά μας γίνεται κατόπιν αξιολόγησης από τη διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό, εργοθεραπευτή.

Προσφέρουμε υπηρεσίες:

  • εκπαίδευσης
  • ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης
  • επαγγελματικής απασχόλησης και υποστήριξης
  • εκπαίδευσης στην υποστηριζόμενη διαβίωση
  • συνοδευτικά προγράμματα

Στα εργαστήρια μας, οι νέοι και οι νέες εξασκούνται σε δεξιότητες καθημερινής ζωής (π.χ. μαγειρική, αυτοϋπηρέτηση, κυκλοφοριακή αγωγή κ.α.), σε γενικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. υπευθυνότητα, συνέπεια, συνεργατικότητα, κ.α) και σε ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. χρήση μηχανημάτων και εργαλείων, χρήση επαγγελματικών τεχνικών κ.α.). Παράλληλα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε  αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Σε όλη τους την πορεία υποστηρίζονται από τη διεπιστημονική ομάδα ειδικών.

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν και γίνεται χρήση των παροχών των ασφαλιστικών ταμείων.

Στόχος μας, μέσω των υπηρεσιών και των προγραμμάτων μας, είναι να προσφέρουμε ευκαιρίες σε νέους και νέες με νοητική αναπηρία για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.