Νέα
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020
"BYOD – Φέρε τη δική σου συσκευή" – ένα καινούργιο πρόγραμμα Erasmus+

Το  πρόγραμμα “BYOD – Μία Εκπαιδευτική Μέθοδος που οδηγεί στη βελτίωση της Απασχολησιμότητας Ενηλίκων με Νοητική Αναπηρία” βρίσκεται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2019. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο Erasmus+, στην κατηγορία: KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών KA204, Στρατηγικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το πρόγραμμα BYOD είναι μία κοινοπραξία που αποτελείται από οργανισμούς από την Πολωνία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.


Η μέθοδος BYOD (“Φέρε τη δική σου συσκευή»), είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται ως τώρα σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια. Οι εταίροι του έργου στοχεύουν στην ανάπτυξη μίας πρακτικής για την αξιοποίηση της μεθόδου BYOD στην εκπαίδευση και στην παρέμβαση σε ενηλίκους με Νοητική Αναπηρία, έχοντας την πεποίθηση ότι οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων που προτείνονται στο πρόγραμμα θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εισέλθουν στην ελεύθερη αγορά εργασίας


Οι εταίροι εξέτασαν την αγορά των συσκευών κινητής τεχνολογίας, επέλεξαν περισσότερες από 10 σημαντικές εφαρμογές και δημιούργησαν ένα Οδηγό για τον Εκπαιδευτή με βάση αυτά, ο οποίος θα δημοσιευθεί στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2020. Στον οδηγό αυτό, μπορεί κανείς να βρει συμβουλές για τη χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας μέσα στην τάξη, μία περιγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών ενηλίκων με νοητική αναπηρία, μεθόδους εργασίας, και στο δεύτερο μέρος του 12 σενάρια για χρήση μέσα στην τάξη, με συμμετέχοντες ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία, που πραγματοποιούν την εκπαίδευσή τους σε διάφορους φορείς.


Το εκπαιδευτικό πακέτο για τους συμμετέχοντες ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία, θα αποτελείται από μία σειρά από video – μαθήματα, και θα υποστηρίζει και τους εκπαιδευτές, αλλά φυσικά και τους ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία. Θα αντιστοιχεί σε εφαρμογές που επιλέχθηκαν και περιγράφηκαν στον Οδηγό για τον Εκπαιδευτή. Οι εταίροι θα περιγράψουν τις εφαρμογές σε μορφή easy-to-read (που γίνεται εύκολα κατανοητή), και στα video θα επιδεικνύονται τα βασικά σημεία που πρέπει να ξέρει κανείς για να τις χρησιμοποιήσει.


Μετά από την ανάπτυξη του υλικού, κατά τα μέσα του Ιουνίου του 2020 (15 – 19 Ιουνίου 2020), θα πραγματοποιηθεί ένα μάθημα με συμμετοχή από εκπαιδευτές από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Το μάθημα αυτό θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία, για εκείνους τους εκπαιδευτές που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις επόμενες δραστηριότητες του έργου.  Μετά από το μάθημα και το καλοκαίρι, το πρόγραμμα θα περάσει στη φάση ελέγχου των αναπτυγμένων σεναρίων και της συνολικής μεθόδου. Αυτή η φάση, θα οργανωθεί σε περιόδους 2 – 3 εβδομάδων, καθεμιά από τις οποίες θα αφιερώνεται σε μία εφαρμογή. Η περίοδος θα ξεκινήσει με ένα webinar και μετά ο εκπαιδευτής, μαζί με τους ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία, θα εργαστούν πάνω στη συγκεκριμένη συσκευή, και μετά οι συμμετέχοντες θα κάνουν μία συνάντηση σε εικονικό χώρο, το λεγόμενο "remote brunch", όπου θα μοιραστούν τις εντυπώσεις τους.

Η τελευταία δραστηριότητα του προγράμματος θα είναι η ανάπτυξη μαθημάτων e-learning και η δημοσίευσή τους στην πλατφόρμα του προγράμματος.

Όπως συνηθίζεται, το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με συναντήσεις στην κάθε χώρα που συμμετέχει στην κοινοπραξία.

 

Σας καλούμε να παρακολουθήσετε τα αποτελέσματα και τις εκδηλώσεις του προγράμματος, στην ιστοσελίδα: http://byod-project.eu