Νέα
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020
ENTELIS+ ERASMUS+ Kick off Meeting

Τον Ιανουάριο του 2020 το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ παρευρέθηκε στις Βρυξέλλες για το kick off meeting του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “ENTELIS+” (Accessibility Skills for a technology-enhanced learning in an inclusive society). Μέσα από το πρόγραμμα θα αναπτυχθούν καινοτόμες μέθοδοι που θα βοηθήσουν ανθρώπους με αναπηρία καθώς και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους και να προαχθεί έτσι η ψηφιακή συμπερίληψη τους στην κοινωνία.

Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστούν 10 φορείς από την Ευρώπη προκειμένου να χαρτογραφηθούν καλές πρακτικές και να κατασκευαστούν ειδικά διαμορφωμένα ηλεκτρονικά εγχειρίδια για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Σε ορίζοντα 2 ετών θα διαμορφωθούν επίσης μαθήματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών σε 4 γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, γερμανικά. Ακόμη, θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές εκπαιδεύσεις με παρόχους υπηρεσιών, παρόχους εκπαίδευσης/κατάρτισης, εκπροσώπους χρηστών καθώς και εκπροσώπους από την επιστημονική κοινότητα και την βιομηχανία.

Την ηγεσία του προγράμματος έχει η EASPD (Βέλγιο). Οι λοιποί εταίροι του προγράμματος είναι οι: Aias Bologna Onlus (Ιταλία), Funka Nu Ab (Σουηδία), Johannes Kepler Universitat Linz Institut Integriert Studieren (Αυστρία), European University Cyprus (Κύπρος), Association For The Advancement Of Assistive Technology in EuropeAtempo Betriebsgesellschaft Mbh (Αυστρία), Saint John Of God Community Services Clg (Sjogcscs) (Ιρλανδία) και Association of European Border Regions (Γερμανία).