Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022
Equal-Treatment-kick-off-meeting

Εναρκτήρια συνάντηση του νέου προγράμματος Erasmus+ “Equal Treatment”

Στις 12 και 13 Απριλίου πραγματοποιήσαμε την εναρκτήρια συνάντηση του νέου προγράμματος Erasmus+, “Equal Treatment”! 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ανθρώπων με νοητική αναπηρία στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, μέσω:

 • προτάσεων συμπεριληπτικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας για την καλύτερη επικοινωνία τους με ασθενείς με νοητική αναπηρία και
 • την αποτελεσματικότερη συνεργασία των υποστηρικτών των ανθρώπων με νοητική αναπηρία με το υγειονομικό προσωπικό.

Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:

 • Η έρευνα σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων με νοητική αναπηρία και την πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η ανάπτυξη διαδικτυακού μαθήματος για την περίθαλψη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, και η ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία θα φιλοξενείται.
 • Η ανάπτυξη διαδικτυακού μαθήματος για την περίθαλψη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, το οποίο απευθύνεται στους επαγγελματίες υποστηρικτές τους.

Εταίροι του έργου είναι φορείς και πανεπιστήμια πέντε ευρωπαϊκών χωρών (Βέλγιο, Ελλάδα, Λιθουανία, Ισπανία, Φινλανδία), με συντονιστή το European Platform for Rehabilitation (EPR).

 • ΕΕΑ Μαργαρίτα (Ελλάδα)
 • Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου – RECEBI (Ελλάδα) Kaunas College (Λιθουανία)
 • Girona Biomedical Research Institute – IDIBGI (Ισπανία)
 • Fundacio campus Arnau d' Escala – FCAE (Ισπανία)
 • Tampere University of Applied Sciences - TAMK (Φινλανδία)

Στην πρώτη μας συνάντηση διατρέξαμε τις βασικές αρχές υλοποίησης του προγράμματος και προχωρήσαμε στον σχεδιασμό της συλλογής και ανάλυσης των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών του Equal Treatment, των εργαζόμενων στον τομέα της υγείας, των ανθρώπων με νοητική αναπηρία και των επαγγελματιών υποστηρικτών τους.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 &Πειραιώς 144) www.serafio.gr και το catering καλύφθηκε από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό «Ευ Ζην» https://koispe-euzin.gr/.