Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022
Συνυφαίνοντας ΙΙΙ- Έκθεση

ΣΥΝΥΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΙΙΙ - ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

26 Οκτωβρίου 2022 - ώρα 19:30

 

Το πρόγραμμα CROSS WARP που υλοποιήθηκε  στο Πλαίσιο του ERASΜUS +  αποσκοπούσε  στην αναγέννηση της Υφαντικής Τέχνης στην χώρα μας, μέσα από την δημιουργία κατάλληλου  εκπαιδευτικού υλικού και των αντίστοιχων εγχειριδίων τόσο για άτομα του τυπικού πληθυσμού, όσο και για άτομα με νοητική αναπηρία, και την πιλοτική του εφαρμογή σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Αύγουστο του 2022.

Συμμετείχαν σε αυτό ως εταίροι επτά φορείς από πέντε χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Αλβανία.

Τριάντα συνολικά άτομα εκπαιδεύθηκαν στην υφαντική, δημιουργώντας μία πολύτιμη παρακαταθήκη για επόμενα βήματα στην πορεία διάσωσης και ανάπτυξης της παραδοσιακής υφαντικής, που συμπίπτει και με αντίστοιχες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού, δημιούργησαν τα έργα – προϊόντα που παρουσιάζονται στην G13m2, του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης.