Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022
Ένταξη μέσω αθλητισμού

Ένταξη των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία μέσω Αθλητισμού

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: IO1 Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας Ενδυνάμωσης για τον Αθλητισμό,  I02 Οδηγός για τον αθλητισμό και τα παιχνίδια σε μορφή "εύκολης ανάγνωσης", I03 Σεμινάριο Ανάπτυξης Ικανοτήτων, I04 Διαδικτυακό εργαλείο       

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

 Οι εταίροι του έργου INSIDE πραγματοποίησαν τη 2η διακρατική συνάντηση του έργου στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι εταίροι του έργου συζήτησαν διάφορες ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο, καθώς και μία γενική επισκόπηση του έργου.

Οι εταίροι δημιούργησαν το εγχειρίδιο μεθοδολογίας Ενδυνάμωσης του Αθλητισμού με βάση μία μεθοδολογία που επικεντρώνεται στις πτυχές της συμμετοχής στον αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς. Η μεθοδολογία του εγχειριδίου αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής ενδυνάμωσης και ενσωμάτωσης των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία και παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για το πως ο αθλητισμός και τα παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο ενδυνάμωσης.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

 Επί του παρόντος, οι εταίροι εργάζονται για την ανάπτυξη του “εύκολου στην ανάγνωση” οδηγού για τον αθλητισμό και τα παιχνίδια (102), για τα Σεμινάρια Ανάπτυξης Ικανοτήτων (l03) και για το διαδικτυακό εργαλείο (104). Η ανάπτυξη του Οδηγού για τον αθλητισμό και τα παιχνίδια σε μορφή “εύκολης ανάγνωσης” έχει ως στόχο να προσφέρει στους Ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία μία εύκολη και δημιουργική εργαλειοθήκη για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε αυτά, προωθώντας την αυτονομία τους όσον αφορά τη οργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων. Το σεμινάριο ανάπτυξης ικανοτήτων για επαγγελματίες που εργάζονται με Ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία είχε ως στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υποστήριξη στην πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες. Το διαδικτυακό εργαλείο θα χρησιμεύσει ως ψηφιακή πλατφόρμα για τη σύνδεση  προπονητών, ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα της ενδυνάμωσης των ΑμΝΑ καθώς και των ίδιων των ΑμΝΑ για την προώθηση της κοινωνικής τους ενδυνάμωσης μέσω της συμμετοχής τους στον αθλητισμό.