Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023
Εγχειρίδια Υφαντικής

Πρόγραμμα Threads Crossing the Warp «CROSSWARP»

Αναγέννηση της παραδοσιακής τέχνης της Υφαντικής στον σύγχρονο κόσμο

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα  Erasmus+ KA2 (Εκπαίδευση Ενηλίκων) με τίτλο “Threads crossing the wrap (CROSSWARP)”.

Συντονιστής του προγράμματος ήταν το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Ελλάδα) και εκτός από το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ συμμετείχαν οι Complexul National Muzeal ASTRA (Ρουμανία), Confederacion Galeca de Persoas con Discapacidade (COGAMI), (Ισπανία), FUNDACAO AFID Diferenca (Πορτογαλία), ΙΠΑΠ ΘΕΟΤΟΚΟΣ (Ελλάδα), U.E.T. SHPK (Αλβανία).

Βασικοί σκοποί του προγράμματος ήταν η προώθηση της υφαντικής τέχνης, τόσο σε βάθος (εκπαίδευση, ενσωμάτωση ανθρώπων με νοητική αναπηρία, παραγωγή), όσο και σε εύρος (διάχυση πληροφορίας-γνώσης/ενημέρωση) και η παροχή εκπαιδευτικού υλικού μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας ανοικτής σε όλους.

Στόχοι του προγράμματος ήταν: α) η αναγέννηση μιας παραδοσιακής τέχνης στον σύγχρονο κόσμο και η διάδοσή της στο γενικό πληθυσμό, αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και β) η παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε ανθρώπους που θα ήθελαν να οργανώσουν εργαστήρια κατάρτισης στην υφαντική στο πλαίσιο δυνητικής επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ δημιούργησε Εγχειρίδια Υφαντικής που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και σε άτομα με νοητική αναπηρία σε μορφή “Κείμενο για όλους” (Easy to Read).

Το Εγχειρίδιο Υφαντικής Γενικού Πληθυσμού φιλοδοξεί να συνδυάσει:

  • Πληροφορίες από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την υφαντική που ακολουθεί την τοπική παράδοση και τις τοπικές πρώτες ύλες
  • Μεθόδους εύκολης διάθεσης και διάχυσης των πληροφοριών σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού (γενικός πληθυσμός, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες-άνθρωποι με νοητικές αναπηρίες)
  • Μεθοδολογία υλοποίησης και κατάρτισης ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης στην υφαντική
  • Πληροφορίες για όλα τα στάδια/διαδικασίες της υφαντικής, μέσα από μία ολιστική προσέγγιση

Το Εγχειρίδιο Υφαντικής (Μέρος 1 και Μέρος 2) που απευθύνεται σε άτομα με νοητική αναπηρία, είναι γραμμένο σε μορφή “Κείμενο για όλους” (Easy to Read) και περιέχει πληροφορίες για την τέχνη της υφαντικής, τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη υφαντική, καθώς και τεχνικές ύφανσης.